KUTSU TUTKIMUKSEEN: Uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkitys uravalinnoissa

Yleistä keskustelua Jehovan todistajista.

Valvoja: Moderaattorit

Lotta

KUTSU TUTKIMUKSEEN: Uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkitys uravalinnoissa

Viesti Kirjoittaja Lotta » 27.06.2019 10:43

KUTSU TUTKIMUKSEEN

Uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkitys uravalinnoissa


Olen opinto-ohjaajaopiskelija Itä-Suomen yliopistosta ja teen parhaillaan pro gradu -tutkielmaa uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksestä uravalintoihin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia merkityksiä uskonnollisessa yhteisössä kasvamisella ja yksilön hengellisyydellä on elämänkulun varrella tehtyihin koulutus- ja uravalintoihin, sekä tuottaa tietoa, miten teemoja tulisi käsitellä opinto- ja uraohjauksessa. Etsin tutkimukseeni 25-40 -vuotiaita Jehovan todistajien yhteisössä kasvaneita henkilöitä.

Tutkimus toteutetaan vapaamuotoisilla yksilöhaastatteluilla, joihin ei tarvitse valmistautua etukäteen. Haastattelun kesto on arviolta 45-90 minuuttia ja se toteutetaan sinulle sopivassa paikassa kesän 2019 aikana. Kerätty haastatteluaineisto käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja nimettömästi. Sinua ei voida tunnistaa muiden vastaajien joukosta lopullisessa tutkimusraportissa.

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, mutta toivon, että lähdet mukaan tutkimukseen, sillä jokainen haastattelu on merkityksellinen tutkimuksen toteuttamisen kannalta. Tutkielmani on määrä valmistua alkukeväästä 2020. Ohjaajanani toimii Toni Kosonen (toni.kosonen@uef.fi).

Otathan minuun yhteyttä, mikäli haluat osallistua tutkimukseen tai sinulla on kysyttävää.


Ystävällisin terveisin,

Lotta Höyhtyä

lottaho@student.uef.fi
050 383 2129