Jehovan todistajien argumentointivirheet

Yleistä keskustelua Jehovan todistajista.

Valvoja: Moderaattorit

Syväkurkku
Viestit: 404
Liittynyt: 06.04.2018 16:42

Jehovan todistajien argumentointivirheet

Viesti Kirjoittaja Syväkurkku »

Mitä on argumentointi?

Argumentoinnilla tarkoitetaan väitteiden perustelua [1]. Kun tarkastellaan jonkin väitteen todenperäisyyttä tai uskottavuutta, tulee erotella selkeästi väitteen johtopäätös, väitteen perustelut sekä nähdä päättelyketju selkeästi. Jehovan todistajat esittävät paljon väitteitä, mutta miten hyvin nämä väitteet on perusteltu?

Herätkää-lehti kysyi kerran eräässä otsikossaan "Oliko Jeesus todellinen henkilö?" [2,3]. Lehti perusteli kantaansa Jeesuksen "todellisuudesta" seuraavasti:
Albert Einstein, saksanjuutalainen fyysikko, sanoi: 'Olen juutalainen, mutta minua kiehtoo Nasaretilaisen valovoimainen hahmo.' Kun häneltä kysyttiin, pitikö hän Jeesusta historiallisena henkilönä, hän vastasi: 'Ehdottomasti! Kukaan ei voi lukea evankeliumeja aistimatta, että Jeesus todella on mukana tapahtumissa. Hänen persoonallisuutensa sykkii jokaisessa sanassa. Mikään myytti ei voi olla niin täynnä elämää.'
Väitteet koostuvat premisseistä (lähtökohdat, oletukset) ja johtopäätöksestä. Tässä tapauksessa ne ovat:

Premissit:
 • Albert Einstein uskoi historialliseen Jeesukseen
 • Albert Einstein kuvailee evankeliumien olevan "täynnä elämää"
Johtopäätös:
 • Jeesus oli "todellinen"
Esitettyjen premissien lisäksi tähän väitteeseen sisältyy todellisuudessa piilopremissi:
 • Albert Einstein oli oikeassa kaikessa mitä hän sanoi
Kokonaisuudessaan väite voidaan kirjoittaa seuraavasti: "Koska Albert Einstein uskoi historialliseen Jeesukseen ja koska Albert Einstein kuvailee evankeliumien olevan 'täynnä elämää' ja koska Albert Einstein oli oikeassa kaikessa mitä sanoi, niin Jeesus oli 'todellinen'."

En käy tässä yhteydessä käsittelemään esimerkkitapauksen premissien todenperäisyyttä tai loogista päättelyketjua sen tarkemmin. Myöhemmin kirjoituksessa on monia esimerkkejä väitteiden validoinnista. Sen verran kuitenkin totean, että Einsteinin suuhun on pantu monia lausuntoja asiayhteydestä irti otettuina. Richard Dawkins on käsitellyt kirjassaan laajasti näitä Einsteinin suuhun laitettuja sanontoja [4]. Lisäksi voi kysyä ovatko älykkäät ihmiset useammin oikeassa aivan kaikissa asioissa, vai ehkä sittenkin erityisesti oman erikoisalansa kysymyksissä?

Mikäli väite ei ole validi, se voi kuitenkin olla vahva (strong), jos premisseistä seuraa johtopäätös suurella todennäköisyydellä. Heikko (weak) väite seuraa premisseistä edes jollakin todennäköisyydellä.

Väitteen sisällön pitäisi olla selkeä ja siihen sisältyvien käsitteiden merkitys kaikille sama. Esimerkkitapauksessa käsite "todellinen" ei ole selkeä. Voidaan esimerkiksi puhua historiallisesta Jeesuksesta. Tämä sisältää mahdollisuuden, että Jeesus oli tavallinen ihminen, josta tehtiin myöhemmin yliluonnollinen hahmo. Tälläinenkin Jeesus oli "todellinen". Tosiasiassa edes Jeesuksen historiallisuudesta ei ole yksimielisyyttä historioitsijoiden kesken [5].

On hyvin tärkeää löytää Jehovan todistajien julkaisuista väitteet ja niiden perustelut. Tämä auttaa huomaamaan, miten heikoilla perustuksilla koko korttitalo seisoo.

Argumentointivirheet

Argumentointivirhe (aiemmin harhapäätelmä, englanniksi fallacy) on väitteen perustelussa tapahtunut virhe [6,7]. Virhe voi johtua siitä, että premissit eivät ole tosia tai päättelylogiikassa on virhe, eli premisseistä ei seuraa johtopäätös. Argumentointivirheitä on tunnettu jo keskiajalta lähtien ja niille on annettu latinan- ja englanninkielisiä nimiä. Muutamille on vakiintunut myös suomenkielinen termi.

Argumentointivirheitä ovat esimerkiksi:
 • kehäpäätelmä (petitio principii, circular reasoning)
 • henkilöä vastaan hyökkääminen (ad hominem, attacking the arguer)
 • olkinukke (straw man)
 • asiaton auktoriteettiin vetoaminen (appeal to authority)
 • vetoaminen tiedon puutteeseen (appeal to ignorance)
 • viettävä pinta (slippery slope
Erinomainen kirja argumentointivirheistä on Michael Witheyn kirja Mastering Logical Fallacies [8]. Kirjassa on esitelty 62 eri argumentointivirhettä selkein kuvauksin ja esimerkein.

Jehovan todistajien argumentointi

Jehovan todistajien julkaisut ovat täynnä argumentointivirheitä, joista alla ainoastaan muutamia esimerkkejä. Siksi onkin erikoista, että Jehovan todistajat ovat varoittaneet lukijoitaan ainakin kahdesti argumentointivirheistä.

Vuoden 1990 Herätkää-lehti kirjoitti [9]:
Logiikan opiskelijat käyttävät sanaa 'virhepäätelmä' kuvailemaan mitä tahansa poikkeamista terveen järkeilyn polulta. Yksinkertaisesti sanottuna virhepäätelmä on harhaanjohtava tai hatara todistelu, jossa päätelmä ei ole seuraus edeltävistä lausunnoista eli premisseistä. Virhepäätelmät saattavat joka tapauksessa olla voimakkaasti suostuttelevia, koska ne vetoavat usein voimakkaasti tunteisiin – eivät järkeen.

Avain petoksen välttämiseen on siinä, että tietää millaisia vääriä menettelyjä on olemassa. Tutkikaamme sen vuoksi lyhyesti viittä yleistä väärää menettelyä siinä tarkoituksessa, että teroittaisimme Jumalan antamia 'järjenkykyjämme'. – Roomalaisille 12:1.
Tämän jälkeen lehti luetteli viisi yleistä 'virhepäätelmää':
 • Meneminen henkilökohtaisuuksiin. Tämäntyyppinen toiminta yrittää kumota täysin pätevän perustelun tai lausunnon tai horjuttaa uskoa siihen tekemällä asiaankuulumattoman hyökkäyksen sitä henkilöä kohtaan, joka sen esittää.
 • Arvovaltaan vetoaminen. Tämänmuotoinen sanallinen pelottelu toteutetaan esittämällä niin kutsuttujen asiantuntijoiden tai kuuluisien ihmisten todistuksia.
 • Joukon mukana meneminen. Tällöin vedotaan yleisiin tunteisiin, ennakkoluuloihin ja käsityksiin.
 • Joko/tai-järkeily. Tässä supistetaan mahdollisesti suuri vaihtoehtojen määrä vain kahteen.
 • Liiallinen yksinkertaistaminen. Tässä tapauksessa lausunto tai todistelu jättää huomiotta asiaan liittyvät merkitykselliset seikat ja liiaksi yksinkertaistaa sitä, mikä saattaa olla monimutkainen kysymys.
Myös vuoden 2000 Herätkää-lehdessä palattiin aiheeseen otsikolla Tiedon peukalointi [10].

Kirjoitukseni alussa ollut esimerkki Einsteinin lausunnosta on juuri virhepäätelmän 2 mukainen! Se ei ole ollenkaan ainoa esimerkki Jehovan todistajien argumentointivirheistä. Itse asiassa on vaikea löytää organisaatiota, joka viljelisi enemmän argumentointivirheitä.

Miksi Herätkää-lehti sitten päätti varoittaa asiasta, johon Jehovan todistajat sortuvat itse lähes jokaisessa julkaisussaan? Oma arvaukseni on, että asiasta on tullut kysymyksiä sekä kirjoitusosastolle että seurakuntiin julkaisujen runsaiden argumentointivirheiden vuoksi. Kirjoittamalla aiheesta artikkelin lehteen seurakuntien vanhimmille on annettu ase käteen. Jos joku seurakuntalainen ihmettelee julkaisujen argumentointivirheitä, vanhin voi näyttää artikkelia. "Eihän meidän lehdissämme näitä ole. Näistähän on päin vastoin varoitettu!"

Esimerkkejä Jehovan todistajien argumentointivirheistä

Hauska seurapeli on ottaa mikä tahansa Jehovan todistajien julkaisu ja kilpailla siitä, kuka löytää ensimmäisenä argumentointivirheen. Yleensä aikaa ei kulu montaakaan sekuntia.

JWfacts-sivustolle on koottu joitakin argumentointivirheitä selityksineen [11].

Olen koonnut alle omat esimerkkini Jehovan todistajien tyypillisistä argumentointivirheistä. Niiden kirjoittamiseen meni huomattavasti enemmän aikaa kuin löytämiseen.

Olkinukke (straw man)

Ohitetaan vastustettava väite tekemällä siitä karikatyyri, olkinukke. Sitä vastaan hyökkäämällä ja naurettavaksi tekemällä pyritään mitätöimään vastustajan väite.

Esimerkki olkinuken käytöstä löytyy Jehovan todistajien verkkosivuston Usein kysyttyä-osiosta. Vastauksena kysymykseen ”Ovatko Jehovan todistajat kultti?” sivusto vastaa seuraavasti [12]:
Jehovan todistajat eivät ole kultti. Olemme kristittyjä ja yritämme parhaamme mukaan jäljitellä Jeesusta Kristusta ja noudattaa hänen opetuksiaan.

Mikä on kultti?

Ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, mitä ”kultti” tarkoittaa. Seuraavassa tarkastellaan kahta yleistä käsitystä ja sitä, miksi ne eivät pidä paikkaansa Jehovan todistajista.

Jotkut ajattelevat, että kultti on uusi tai harhaoppinen uskonto. Jehovan todistajat eivät ole keksineet uutta uskontoa. Jäljittelemme sen sijaan ensimmäisen vuosisadan kristittyjä, joiden toiminnasta ja opetuksista kerrotaan Raamatussa (2. Timoteukselle 3:16, 17). Uskomme, että Pyhän Raamatun tulisi antaa määrittää, millaista on oikeanlainen palvonta.

Jotkut ajattelevat, että kultti on vaarallinen uskonlahko, jolla on ihmisjohtaja. Jehovan todistajat eivät pidä johtajanaan ketään ihmistä, vaan heitä ohjaavat seuraavat sanat, jotka Jeesus esitti seuraajilleen: ”Yksi on teidän Johtajanne, Kristus.” (Matteus 23:10.)

Jehovan todistajat eivät ole vaarallinen kultti, vaan heidän uskontonsa hyödyttää heitä itseään ja myös yhteiskunnan muita jäseniä...
Lainauksessa Jehovan todistajat määrittelevät sanan ”kultti” uudella tavalla, tekemällä siitä olkinuken. Kultin ei tarvitse olla ”uusi uskonto” eikä sillä tarvitse olla YHTÄ ihmisjohtajaa. Johtajia voi olla myös kahdeksan. Todellisuudessa esimerkiksi Wikipedia määrittelee kultin seuraavasti [13]:
Kultti tarkoittaa nykymerkityksessään uskonnollista ryhmää, jonka uskomuksia ja palvontamenoja ympäröivä yhteiskunta pitää poikkeavina... Monia yhteiskunnallisen valtavirran vastaisia uusia uskonnollisia liikkeitä kutsutaan nykyisin kulteiksi kielteisessä merkityksessä. Kultiksi nimeämällä nämä ryhmät pyritään esittämään vaarallisina omille jäsenilleen tai yhteiskunnalle.
Premissit:
 • Kultti on uusi tai harhaoppinen uskonto
 • Jehovan todistajat eivät ole uusi uskonto
 • Kultilla on yksi ihmisjohtaja
 • Jehovan todistajilla on kahdeksan johtajaa
Johtopäätös:
 • Jehovan todistajat eivät ole kultti
Harhaanjohtava asettelu on helppo nähdä premisseistä. Toisaalta johtopäätöksen kumoamiseksi riittää johtavan kulttiasiantuntijan Steven Hassanin mielipide, joka luokittelee Jehovan todistajat kultiksi [14].

Toinen esimerkki olkinuken käytöstä löytyy Vartiotornista vuodelta 2012 [15]:
Kolminaisuusoppi voitaisiin määritellä vaikkapa seuraavasti: on olemassa kolme jumalallista Persoonaa (Isä, Poika ja Pyhä Henki), joista jokaisen sanotaan olevan iankaikkinen ja kaikkivaltias, ei suurempi eikä vähempi toista, ja jokainen on Jumala, mutta yhdessä he ovat vain yksi Jumala.
Wikipedia puolestaan määrittelee kolminaisuuden paljon yksinkertaisemmin [16]:
Kolminaisuusoppi on kristillinen opetus Jumalan kolminaisuudesta, eli kolmiykseydestä. Opin mukaan on yhtä aikaa yksi Jumala, mutta kolme persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki.
Lisäämällä kolminaisuusopin määrittelyyn ylimääräistä tavaraa, oppi on saatu näyttämään ristiriitaiselta ja naurettavalta.

Henkilöä vastaan hyökkääminen (ad hominem)

Hyökätään väitteen esittäjää eikä itse väitettä vastaan.

Tähän argumentointivirheeseen ei tarvitse edes ottaa lainausta julkaisuista. Jokainen Jehovan todistajana ollut tietää, mitä tapahtuu, jos esittää epäilyjä vanhimmistolle tai kauan mukana olleelle. Heti ensimmäinen kysymys koskee sitä mistä epäilys on peräisin. Harvoin itse asiaan edes annetaan vastausta.

Jehovan todistajien mielestä kaikki epäilyt tulevat joko luopioiden tai Saatanan vallassa olevan median taholta. Sen sijaan, että epäilyksien sisältöä käsiteltäisiin, Jehovan todistajat hyökkäävät luopioita ja mediaa vastaan.

Vuoden 2011 Vartiotorni-lehti kirjoittaa luopioista [17]:
Luopiot ovat 'mieleltään sairaita', ja he yrittävät tartuttaa väärät opetuksensa toisiinkin… Mitä väärien opettajien karttaminen merkitsee? Emme puhu heidän kanssaan emmekä kutsu heitä kotiimme. Emme lue heidän julkaisujaan tai katsele televisio-ohjelmia, joissa he esiintyvät. Emme myöskään mene heidän internetsivustoilleen tai lisää kommentteja heidän keskustelupalstoilleen.
Mediasta vuoden 2015 Vartiotorni kirjoittaa seuraavasti [18]:
Suuri osa tämän maailman median ja viihdeteollisuuden tuottamasta aineistosta voi olla vaaraksi kristittyjen hengellisyydelle. Sen tarkoitus ei ole kasvattaa uskoa Jehovaan ja hänen lupauksiinsa, vaan se heijastaa pikemminkin Saatanan pahaa maailmaa ja sen tavoitteita.
Todellisuudessa sillä, kuka jonkin väitteen esittää tai mitkä ovat hänen motiivinsa, ei ole mitään tekemistä väitteen todenperäisyyden kanssa. Väite joko pitää paikkansa tai ei, riippumatta siitä, kuka sen esittää. Itse asiassa aikaisemmin mainittu Herätkään artikkeli varoitti juuri tästä asiasta, jota Jehovan todistajat itse sortuvat käyttämään.

Premissit:
 • Luopio (tai media) tekee väitteen A
 • Luopio (tai media) valehtelee aina
Johtopäätös:
 • Väite A ei pidä paikkaansa
Asiaton auktoriteettiin vetoaminen (appeal to authority)

Vetoamalla arvostettuun henkilöön haetaan uskottavuutta väitteille mutta samalla unohdetaan mahdolliset yhtä arvostetut henkilöt, jotka ovat päinvastaista mieltä. Lisäksi yhden alan asiantuntijuus ei välttämättä takaa asiantuntijuutta muilla aloilla. Voidaan myös vedota auktoriteettiin, jolla todellisuudessa ei ole auktoriteettia tai jopa nimettömään auktoriteettiin.

Asiattomasta auktoriteettiin (Einstein) vetoamisesta saatiin jo esimerkki päivityksen alussa. Jehovan todistajat käyttävät tätä temppua jatkuvasti kirjoituksissaan, vaikka tekopyhästi "varoittivat" asiasta Herätkään artikkelissa.

Kirja Elämä maan päällä – kehityksen vai luomisen tulos? vetoaa "tähtitieteilijä" Robert Jastrowiin seuraavasti [19]:
Tähtitieteilijä Robert Jastrow kirjoittaa elämän syntyä koskevasta kysymyksestä seuraavasti: '[Tiedemiehillä] ei harmikseen ole selväpiirteistä vastausta, koska kemistit eivät ole onnistuneet toistamaan luonnon kokeiluja elämän luomiseksi elottomasta aineesta. Tiedemiehet eivät tiedä, miten se tapahtui.' Hän lisää: 'Tiedemiehillä ei ole todisteita siitä, ettei elämä ole luomisen tulos.'
Laitoin sanan "tähtitieteilijä" lainausmerkkeihin, koska kukaan tieteeseen vähänkään perehtynyt ei ota Robert Jastrowia todesta. Jastrow on täyttä huuhaata suoltava henkilö, joka mm. kieltää ilmastonmuutoksen sekä väittää planeettojen siirtyneen radoilleen korkeamman voiman avulla [20].

Premissit
 • Robert Jastrow on tähtitieteilijä
 • Tähtitieteilijä on asiantuntija elämän syntyä koskevissa kysymyksissä
 • Robert Jastrow kirjoitti, ettei tiedemiehillä ole teoriaa elämän synnystä
Johtopäätös:
 • Jumala on luonut elämän
Kaksi kolmesta premissistä ovat epätosia eikä premisseistä edes seuraa johtopäätös.

Toinen vastaava esimerkki löytyy vuoden 1974 Herätkää-lehdestä [21]:
Harvardin yliopistossa koulutuksensa saanut lakimies Norman Macbeth kirjoitti vuosien huolellisen ja puolueettoman tutkimuksen jälkeen havainnoistaan kirjassa Darwin Retried (Darwinin oppi tutkitaan uudelleen, 1971). Kirjan julkaisijat huomauttivat: 'Se antaa ymmärtää, että on paikallaan aloittaa uudelleen ja että nykyisessä asiaintilassa teorian puuttuminen kokonaan voi olla olemassa olevaa parempi.'
Lakimiehen koulutus ei todellakaan tee miehestä biologian asiantuntijaa - ei vaikka tutkinto olisi Harvardista. Naurettava argumentointivirhe!

Jehovan todistajille korkein auktoriteetti on hallintoelin. Vuoden 1974 Vartiotorni kirjoitti [22]:
Rakkaus 'kaikki . . . uskoo'. Tämä ei merkitse sitä, että kristityt olisivat herkkäuskoisia. Ydinajatus on se, että kristityillä on ehdoton luottamus taivaalliseen Isäänsä; he eivät aseta kyseelliseksi sitä, mitä hän sanoo heille kirjoitetun Sanansa ja järjestönsä välityksellä.
Anonyymeihin auktoriteetteihin vetoaminen on hyvin yleistä Jehovan todistajien julkaisuissa. Tässä esimerkki vuoden 2015 Vartiotornista [23]:
Esimerkiksi eräs kuuluisa fyysikko on väittänyt, että 'puuttuvat todisteet Jumalasta, jolla olisi tärkeä osa maailmankaikkeudessa, johtavat väistämättä siihen järkevään päätelmään, että sellaista jumalaa ei ole'.

Muuan suosittu tiedekirjoittaja toteaa: 'Se, mitä emme tiedä, ylittää kirkkaasti sen, mitä tiedämme. Työskentely tieteen parissa herättää minussa ahdasmielisyyden sijaan kunnioitusta ja halun tutkia lisää.'
Yleiseen mielipiteeseen vetoaminen (appeal to common belief)

Väitettä perustellaan sillä, että useat ihmiset uskovat siihen.

Herätkää-lehti varoitti tästäkin argumentointivirheestä, mutta silti Jehovan todistajat sortuvat siihen itse jatkuvasti. Tässä esimerkki vuoden 2002 Vartiotornista [24]:
Myös ihmiskunnan perimätietoon sisältyy yhä todisteita vedenpaisumuksesta. Käytännöllisesti katsoen jokaisella muinaisella kansalla on tarina, jonka mukaan heidän esi-isänsä säilyivät elossa maailmanlaajuisesta tulvasta. Afrikan pygmeillä, Euroopan kelteillä, Etelä-Amerikan inkoilla – kaikilla on samanlaisia tarinoita. Niitä on myös Alaskan, Australian, Intian, Kiinan, Liettuan, Meksikon, Mikronesian ja Uuden-Seelannin kansoilla sekä osalla Pohjois-Amerikan kansoja, vain muutamia mainitaksemme.

Mitä tämä todistaa? Samankaltaisuudet eivät varmaankaan ole sattumaa. Näiden tarinoiden muodostama todistusaineisto vahvistaa Raamatun antaman muinaisen todistuksen siitä, että kaikki ihmiset polveutuvat niistä, jotka säilyivät elossa ihmismaailman tuhonneesta vedenpaisumuksesta.
Premissit:
 • Jokaisella muinaisella kansalla on tarina vedenpaisumuksesta
Johtopäätös:
 • Vedenpaisumus on totta
Edes premissi ei ole totta, vaikka monilla kansoilla onkin tarinoita vedenpaisumuksesta. Mutta premissistä ei mitenkään seuraa johtopäätös, kuten aiempi Herätkään artikkelikin toteaa. Se, että väitettä perustellaan sillä, että useat ihmiset uskovat siihen, ei tee väitteestä totta.

Toinen esimerkki löytyy kirjasta Onko Luojaa joka välittää sinusta? [25]:
Kuten edellä sanottiin, miljoonat valistuneet ihmiset ovat tulleet siihen tulokseen, että älyllisesti korkeamman olennon, suunnittelijan, on täytynyt luoda elämä maapallolle.
Se, että maailmasta löytyy miljoonia ihmisiä, jotka eivät ymmärrä evoluution mekanismeja ei ole todiste siitä, että "älyllisesti korkeampi olento" olisi luonut elämän.

Vetoaminen tiedon puutteeseen (argument from ignorance)

Tarkoittaa väitettä, että jos jotakin ei ole todistettu vääräksi, sen täytyy silloin olla oikein – ja päinvastoin.

Kirja Onko Luojaa joka välittää sinusta? kirjoittaa alkusynnystä seuraavaa [25]:
Vuosikymmeniä on kulunut, ja elämän salaisuudet pysyvät edelleenkin ratkaisemattomina. Professori Miller sanoi eräälle tiedelehdelle noin 40 vuotta sen jälkeen, kun hän oli tehnyt kokeensa: ”Elämän syntyä koskeva ongelma on osoittautunut paljon vaikeammaksi kuin minä ja useimmat muut kuvittelimme.”

Ei edes vuonna 1996 pidetty elämän syntyä käsitellyt kansainvälinen konferenssi antanut aihetta odottaa ratkaisuja. Sen sijaan kerrottiin, että lähes 300 koolla ollutta tiedemiestä oli ”yrittänyt kovasti ratkaista, miten nämä molekyylit [DNA ja RNA] ilmaantuivat ja miten ne kehittyivät itseään kopioiviksi soluiksi”. (Science.)

Jo lähes puolen vuosisadan ajan on rakenneltu teorioita ja yritetty todistaa tuhansia kertoja, että elämä on syntynyt itsestään.
Premissit:
 • Elämän synnyn selittäminen on osoittautunut vaikeaksi
 • Ei tiedetä, miten DNA ja RNA ilmaantuivat ja miten ne kehittyivät itseään kopioiviksi soluiksi
Johtopäätös:
 • Jumala loi elämän
Premisseistä ei mitenkään seuraa johtopäätös.

Vetoaminen toistoon (argumentum ad nauseam)

Pyritään todistamaan väite oikeaksi toistamalla sitä riittävän monta kertaa. Argumentum ad nauseam kuuluu usein diktatuurien retoriikkaan. Joseph Goebbelsin sanoin ”Kun valhetta toistetaan riittävän monta kertaa, se muuttuu totuudeksi”. [26]

Jos jotakin asiaa toistetaan tarpeeksi monta kertaa, ihminen alkaa uskoa siihen. Kuten vaikkapa kummituksiin tai demoneihin. Kokemuksia demoneista kuulee esimerkiksi Jehovan todistajien konventtien yhteydessä. Taikausko on saanut Jehovan todistajat puhdistamaan kotiaan kaikista esineistä, joissa saattaisi piilotella demoni. Demonipelko on saanut aikaan huvittavia ilmiöitä. Mm. smurffilelut ja -hahmot olivat 1980-luvulla pannassa demonisina.

Vuosikirja 2007 kertoi seuraavan kummitus/demonitarinan [27]:
Eräs veli muistelee, että kun hän oli lapsi, hänen perheessään pidettiin spiritistisiä istuntoja. Vuonna 1969 hän tapasi Jehovan todistajia ja alkoi tutkia Raamattua. Demonit kuitenkin yrittivät lannistaa hänet tekemällä hänestä kuuron kokousten ajaksi. Siitä huolimatta hän kävi edelleen kokouksissa ja lisäksi vei nauhoitettuja puheita kuunneltavaksi kotona. Pian demonit jättivät hänet rauhaan, ja kohta sen jälkeen hän alkoi osallistua kenttäpalvelukseen.
Premissit:
 • Kokemus 1 demoneista
 • Kokemus 2 demoneista
...
 • Kokemus n demoneista
Johtopäätös:
 • Demoneja on olemassa
Vetoaminen voimaan

Jehovan todistajien perusviesti on, että sinut tapetaan Harmagedonin taistelussa, ellet liity kulttiin. Tätä viestiä ryyditetään usein pelottavilla kuvilla [28].

Premissit:
 • Jehova surmaa muut kuin aktiivisesti käännytystyötä tekevät Jehovan todistajat [29]
 • Sinä et ole aktiivisesti käännytystyötä tekevä Jehovan todistaja
Johtopäätös:
 • Sinut surmataan ellet käänny Jehovan todistajaksi ja ala tehdä käännytystyötä
Vetoaminen seurauksiin

Vedotaan ikäviin seurauksiin, joita väitteestä muka aiheutuu.

Vuoden 2005 Vartiotorni varoittaa Jehovan todistajia yliopisto-opiskelun seurauksista seuraavasti [30]:
Opiskelija-asuntolat ovat surullisen kuuluisia asukkaittensa huonosta käytöksestä, kuten huumeidenkäytöstä, juopottelusta ja moraalittomuudesta. Monet opiskelijat syyllistyvät myös huijaamiseen ja nuorempien opiskelijoiden simputtamiseen. Ajatellaanpa alkoholinkäyttöä. New Scientist -lehti sanoo humalahakuisesta juomisesta: 'Noin 44 prosenttia – – [Yhdysvaltain korkeakouluopiskelijoista] juo itsensä humalaan ainakin kerran tavanomaisen kahden viikon jakson aikana.' Sama ongelma on yleinen nuorten keskuudessa muun muassa Australiassa, Britanniassa, Suomessa ja Venäjällä. Sukupuolimoraalin tasosta kertoo se, että opiskelijat harrastavat pikasuhteita, joihin Newsweek-lehden mukaan liittyy 'mitä tahansa suutelemisesta yhdyntään saakka', 'ilman aikomusta edes puhua toistensa kanssa jälkeenpäin'. Tutkimukset osoittavat, että 60–80 prosenttia opiskelijoista harrastaa tällaista. Erään tutkijan mukaan se kuuluu normaaliin opiskelijaelämään.
Premissit:
 • Opiskelija-asunnoissa käytetään huumeita, juopotellaan ja eletään moraalittomasti
 • Opiskelijat huijaavat
 • Opiskelijat simputtavat nuorempia opiskelijoita
 • Opiskelijat harrastavat pikasuhteita
Johtopäätös:
 • Jos menet yliopistoon, sinusta tulee huumeita käyttävä alkoholisti, joka elää huijauksella. Harrastat pikasuhteita ja alussa sinua tullaan simputtamaan.
Opiskeluelämässä aikoinaan mukana olleena ja sen ympäristön arkisen aherruksen nähneenä Vartiotornin maalaama kuva on täysin naurettava. Mitä alkoholinkäyttöön tulee, seurakunnassa ryypättiin paljon rankemmin kuin opiskeluympäristössä. Oleellinen ero alkoholin käyttöön oli, että opiskelijat käyttivät alkoholia iloonsa, mutta Jehovan todistajien seurakunnissa ryypättiin pahaan oloon. Vähän yleistäen.

Seurauksiin vetoaminen liittyy myös kaikkiin niihin tapoihin, joilla Jehovan todistajat kiristävät jäseniään:
 • Jos luovut uskostasi, sinut erotetaan ja sinua aletaan karttamaan. Menetät kaikki läheisesi ja entiset ystäväsi.
 • Jos vanhin ei aja yli 18-vuotiasta erotettua lastaan pois kotoaan, hän menettää paikkansa vanhimpana [31].
Kehäpäätelmä (circular reasoning)

Väitteen johtopäätösten perusteleminen väitteen lähtökohdilla.

Esimerkki kehäpäätelmästä löytyy kirjasta Ihmiskunta etsii Jumalaa [33]:
Vanhimpia Jumalan henkeyttämiksi väitetyistä kirjoista on Raamattu. Se on myös koko historian laajimmalle levinnyt ja eniten käännetty kirja. Lähes 2000 vuotta sitten yksi sen kirjoittajista sanoi: 'Älkää enää muovautuko tämän asiainjärjestelmän mukaan, vaan muuttukaa uudistamalla mielenne voidaksenne koettelemalla todeta Jumalan hyvän ja otollisen ja täydellisen tahdon.' (Roomalaisille 12:2) Minkä perusteella se voitaisiin todeta? Sama kirjoittaja sanoi: 'Koko Raamattu on Jumalan henkeyttämä ja hyödyllinen opettamiseen, ojentamiseen, oikaisemiseen, kurittamiseen vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täysin pätevä, täydelleen varustautunut kaikkeen hyvään työhön.' Henkeytetyn Raamatun tulisi niin ollen toimia luotettavana mittapuuna sen ratkaisemiseksi, mikä on oikeaa ja otollista palvontaa. – 2. Timoteukselle 3:16, 17.
Todiste sille, että Raamattu on henkeytetty on se, että se itse sanoo olevansa henkeytetty!

Uuden Maailman raamatunkäännös kirjoittaa ”uskollisesta ja ymmärtäväisestä” orjasta seuraavasti [34]:
Kuka oikeastaan on se uskollinen ja ymmärtäväinen orja, jonka hänen isäntänsä on asettanut huolehtimaan palvelusväestään, antamaan heille heidän ruokansa oikeaan aikaan? Onnellinen on tuo orja, jos hänen isäntänsä tullessaan havaitsee hänen tekevän näin! Minä vakuutan teille: isäntä asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
Vuoden 2006 Vartiotornissa orja itse kertoo, kuka on ”orja” joka "antaa heidän ruokansa oikeaan aikaan" [33]:
Uskollista 'orjaa' edustaa Jehovan todistajien hallintoelin, pieni ryhmä hengellä voideltuja miehiä, jotka toimivat Jehovan todistajien maailmankeskuksessa Brooklynissa New Yorkissa.
Hallintoelin antaa itse itselleen oikeuden tulkita Raamattua tulkitsemalla itse itsensä orjaksi.

Viettävä pinta (slippery slope)

Väitteen esittäjä tai sen vastustaja vetoaa ikävyyksiin huipentuvaan tapahtumaketjuun, jonka väitteen hyväksyminen tai hylkääminen tuo tullessaan.

Viettävästä pinnasta on hyviä esimerkkejä konventtien nykypäivään sijoitetuista elokuvista. Juoni saattaa mennä esimerkiksi seuraavasti:

Premissit:
 • Otat ylennyksen vastaan töissä
 • Sen vuoksi et ehdi käydä käännytystyössä kentällä entiseen malliin
 • Sen vuoksi et käy kaikissa kokouksissa
 • Sen vuoksi lopetat henkilökohtaisen tutkimisen
 • Sen vuoksi sinusta ja perheestäsi tulee onneton
 • Sen vuoksi teet syrjähypyn työkaverin kanssa
 • Sen vuoksi avioliittosi särkyy
 • Sen vuoksi sinut erotetaan
 • Sen vuoksi kuolet Harmagedonissa
Johtopäätös:
 • Jos otat vastaan ylennyksen työpaikalla, seuraa sarja ikäviä asioita ja kuolet Harmagedonissa
Tämä on täysin naurettavaa argumentointia. Siinä ei oteta huomioon, että premissiketjun voi katkaista missä vaiheessa hyvänsä, eivätkä premissit edes välttämättä noudata kerrottua kaavaa.

Toinen esimerkki löytyy Jehovan todistajien hysteerisessä suhtautumisessa erotettuihin. Vartiotorni kirjoitti vuonna 1981 seuraavasti [35]:
Ja me kaikki tiedämme vuosien kokemuksesta, että pelkästään jonkun tervehtiminen voi olla ensi askel keskustelun tai ehkä jopa ystävyyden alkuunpääsyyn. Haluaisimmeko me ottaa tätä ensimmäistä askelta erotetun henkilön suhteen?
Puolitotuudet

Väittämä, joka on osaksi totta ja samalla osin valetta tai jokin oleellinen asia jää kertomatta. Voidaan myös vastata kysymyksen vierestä.

Jehovan todistajien verkkosivuston Usein kysyttyä-osiossa vastataan kysymykseen ”Karttavatko Jehovan todistajat niitä, jotka ovat aiemmin kuuluneet heihin?” seuraavasti [36]:
Me emme karta niitä, jotka on kastettu Jehovan todistajiksi mutta jotka ovat lakanneet kertomasta hyvää uutista toisille tai ehkä jopa ajautuneet pois todistajien yhteydestä.
Taitavalla kysymyksen asettelulla sekä viekkaalla vastauksella on todellisuudessa vastattu kysymykseen puolitotuudella. Henkilöt jotka ”ovat lakanneet kertomasta hyvää uutista toisille tai ehkä jopa ajautuneet pois todistajien yhteydestä” eivät välttämättä ole erotettuja tai eronneita. He ovat ehkä epäsäännöllisiä tai toimettomia. Näitä henkilöitä ei totaalisesti kartetakaan. Sen sijaan erotettuja ja eronneita taatusti kartetaan. Nopeasti tekstin lukevalle jää aivan väärä mielikuva, että Jehovan todistajat eivät karttaisi.

Tässä ei ole kyse mistään vahingossa syntyneestä lapsuksesta, vaan tarkoin mietitystä harhautuksesta.

Valehtelu tilastoilla (lying with stats)

Väitteen perustelu harhaanjohtavalla tilastolla tai numeroilla.

Herätkää-lehti kirjoitti vuonna 1997 seuraavaa [37]:
Joissakin maissa yksi jokaisesta kahdesta tai kolmesta avioliitosta päättyy eroon. Mutta edellä mainittu tutkimus osoitti, että tätä nykyä vain 4,9 prosenttia Jehovan todistajista on eronnut tai asuu erillään puolisostaan.
Nopeasti lukien vaikuttaisi siltä, että lähes joka toinen avioliitto Jehovan todistajien ulkopuolella päättyisi eroon, mutta ainoastaan joka kahdeskymmenes Jehovan todistajien keskuudessa. Tässä kuitenkin verrataan numeroilla kahta aivan eri asiaa. Erossa elävien määrä on eri luku kuin se, moniko avioliitoista päättyy eroon. Eronneet menevät usein uudestaan avioon. Todellisuudessa erossa elävien määrä globaalisti on noin viiden prosentin luokkaa, mikä on aivan sama kuin Jehovan todistajilla. Oikeastaan on hämmästyttävää, että Jehovan todistajien erossa elävien määrä on noinkin suuri, ottaen huomioon, että Seura pakottaa väkivaltaisessa avioliitossa olevat naiset jatkamaan huonoja ja jopa vaarallisia avioliittojaan [11].

Toinen esimerkki löytyy kirjasesta Miten veri voi pelastaa elämäsi [38]:
Lääkärit voivat myös auttaa potilaitaan muodostamaan enemmän punasoluja. Miten? Antamalla heille rautaa sisältäviä valmisteita (lihaksiin tai suoniin), jotka voivat auttaa elimistöä valmistamaan punasoluja 3–4 kertaa nopeammin kuin tavallisesti. Äskettäin on otettu käyttöön jälleen yksi apukeino. Munuaisesi tuottavat erytropoietiini-nimistä hormonia, joka saa luuytimen tuottamaan punasoluja. Nyt on saatavissa synteettistä erytropoietiinia. Lääkärit voivat antaa sitä joillekuille aneemisille potilaille ja auttaa heitä siten valmistamaan uusia punasoluja hyvin nopeasti.
Artikkelissa käytetään sanontaa ”hyvin nopeasti”. Tämä antaa ymmärtää, että korjaantuminen tapahtuisi ehkä minuuteissa, tunneissa tai edes päivissä. Kuitenkin tiedetään, että EPO alkaa poistamaan anemian oireita vasta viikkojen kuluttua [39]. Silloin voi olla liian myöhäistä.

Falsifioinnin mahdottomuus

Tämä ei ole pelkästään logiikan virhe, vaan kyseessä on yleisempi väitteiden tarkistuksen sotkeminen. Falsifiointi ei tarkoita sitä, että jokin teoria yritetään ehdoin tahdoin todistaa vääräksi, vaan se tarkoittaa sopimista niistä edellytyksistä, joilla teorian voidaan katsoa olevan väärässä. Tieteellisille teorioille voidaan yleensä keksiä useampiakin falsifiointitestejä, mutta huuhaa-teorioille ei monesti yhtäkään, sillä niitä ei voi testata: ne ovat niin sanotusti ilmatiiviitä.

"Jeesus saapui näkymättömänä vuonna 1914." Tätä väitettä on mahdoton falsifioida. Yhtä hyvin voisi väittää, että Elvis saapui näkymättömänä Helsinkiin vuonna 2020. Et pysty falsifioimaan sitäkään.

Ad hoc selitykset

Selitys, joka keksitään saman tien kumoamaan vastaväite tai vastaamaan kriittiseen kysymykseen. Ad hoc selitys on huuhaa-väitteiden helmasynti, joka tekee monesti mahdottomaksi keskustelun yliluonnollisista väitteistä.

Ad hoc selityksiä kuvaa ehkä parhaiten seuraava tyypillinen keskustelu, jossa Jehovan todistaja vastaa oven avaajan esittämiin kysymyksiin:
Kysymys: Ketkä pelastuvat Harmagedonissa?

Vastaus: Kaikki Jehovan järjestössä.

Kysymys: Tarkoittaako se, että ainoastaan Jehovan todistajat pelastuvat?

Vastaus: Ei ole meidän asiamme tuomita ja vielä useita voi liittyä Jehovan järjestöön.

Kysymys: Siis miljardit ihmiset eivät pelastu?

Vastaus: Mahdollisesti.

Kysymys: Miksi ajattelet, että useimmat ihmiset ovat niin pahoja, että Jumala tappaa heidät?

Vastaus: Emme ajattele asiasta siten, mutta Raamattu kertoo, että henkilön pitää kuulua Jehovan järjestöön pelastuakseen.

Kysymys: Ajatteletko, että minä kuolen Harmagedonissa mikäli minusta ei tule Jehovan todistajaa?

Vastaus: No, hmm…
Vetoaminen vihaan (appeal to anger)

Kuulijoiden vihan käyttäminen väitteen puolustamiseen.

Vartiotorni kirjoittaa vuonna 2011 [40]:
Rakkautta koskevien seikkojen lisäksi Jeesus opetti opetuslapsilleen, mitä vihata… Tarkastellaanpa, miten voimme osoittaa vihaavamme pahaa seuraavilla neljällä alueella: 1) asenteemme alkoholin väärinkäyttöön, 2) näkemyksemme okkultismista, 3) suhtautumisemme moraalittomuuteen ja 4) näkemyksemme niistä, jotka rakastavat laittomuutta.
Paitsi joidenkin asioiden vihaamista, viimeinen kohta osoittaa, että Jehovan todistajien tulee vihata myös tiettyjä ihmisiä, ”niitä, jotka rakastavat laittomuutta”. Myöhemmin kirjoituksessa määritellään tuo ihmisryhmä niiksi, jotka ovat jättäneet Jehovan todistajien uskon.

Vetoaminen tunteeseen (appeal to emotion)

Asiasisällön perustelun sijasta vedotaan kuulijan tunteiseen tai asian esittämiseen liitetään tunteisiin vetoavaa materiaalia, esimerkiksi musiikkia.

Jehovan todistajien videot ovat täynnä tunteeseen vetoavaa musiikkia, jopa pateettisuuteen asti.

Parhaita saaliita Jehovan todistajille ovat kuolleen omaisen surussa elävät ihmiset. Hautausmaille on jopa tehty erityisiä ”rynnistyksiä”. Vartiotorni vetoaa näiden ihmisten tunteiseen esimerkiksi seuraavasti [41]:
Kuvittele, miltä sinusta tuntuu ottaa vastaan kuolleita läheisiäsi. Nauratko tai itketkö ilosta? Laulatko ylistyslauluja Jehovalle? Varmaa on, että tunnet syvää rakkautta huolehtivaa Isääsi ja hänen epäitsekästä Poikaansa kohtaan, koska he antavat tämän upean lahjan, ylösnousemuksen….

Kun Jehovan henki vaikuttaa hänen palvelijoihinsa, heistä tulee hengellisesti rikkaita, toisin sanoen he muuttuvat yhä enemmän Kristuksen kaltaisiksi ja pääsevät aina vain lähemmäs täydellisyyttä (Joh. 13:15–17; Ef. 4:23, 24). Heistä tulee joka päivä entistä terveempiä, vahvempia ja parempia ihmisiä. Elämä on silloin todella onnellista!
Yhteenveto

Presidentti Trump pystyi latelemaan 15 argumentointivirhettä kolmessa minuutissa [42]. Tämä taitaa olla maailmanennätys virheiden nopeudessa? Jehovan todistajat ovat kuitenkin ladelleet argumentointivirheitä jo 150 vuotta ja argumentointivirheiden määrä on huikea.

Jehovan todistajien julkaisut ovat täynnä argumentointivirheitä. Kun julkaisuissa esitettyjä väitteitä alkaa tarkastelemaan tarkemmin, korttitalo sortuu hyvin nopeasti. Voi ihmetellä, miten Herätkää-lehden kirjoittajilla oli otsaa varoittaa lukijoitaan muiden argumentointivirheistä!

Mistä Jehovan todistajien lukuisat argumentointivirheet johtuvat? Ovatko ne tahallista sumutusta vai johtuvatko ne kirjoittajien matalasta koulutustasosta ja yleissivistyksen puutteesta? Itse veikkaan kumpaakin syytä.

Ei ihme, että hallintoelin määrää Jehovan todistajia välttämään "korkeampaa koulutusta" kuin ruttoa. Korkeampi koulutus opettaa juuri kriittistä ajattelua, argumentointia ja havaitsemaan argumentointivirheitä.

Olisi erittäin tärkeää, että kouluissa opetettaisiin jo yläasteella argumentointia ja argumentointivirheitä, esimerkiksi filosofian yhteydessä. Jos en ihan väärin muista, itselläni näitä asioita sivuttiin suppeasti filosofian tunneilla, mutta vasta lukioasteella. Argumentoinnin ja argumentointivirheiden havaitsemisen opettaminen olisi edullinen tapa vähentää Suomesta kaikenlaista huuhaata.

Lähteet

1. Skepsis: Argumentointi
2. Medium.com: Micah Smith: Deconstructing Jehovah’s Witnesses Beliefs
3. Herätkää Nro 5 2016: Oliko Jeesus todellinen henkilö?
4. Richard Dawkins: The God Delusion. Sivut 31-41.
5. Richard Carrier: On the Historicity of Jesus: Why We Might Have Reason for Doubt
6. Wikipedia: Argumentointivirhe
7. Skepsis: Argumentoinnin virheet
8. Michael Withey: Mastering Logical Fallacies. Zephoros Press. 2016.
9. Herätkää 22.5.1990: Viisi yleistä väärää menettelyä – älä anna niiden pettää itseäsi!
10. Herätkää 22.6.2000: Tiedon peukalointi
11. JWfacts: Rhetorical Fallacy in the Watchtower
12. JW.ORG: Usein kysyttyä: Ovatko Jehovan todistajat kultti?
13. Wikipedia: Kultti
14. Steven Hassan: Combating Cult Mind Control: The Guide to Protection, Rescue and Recovery from Destructive Cults. Freedom of Mind Press. 30th Anniversary Edition. (Jehovan todistajat on lisätty vuoden 2018 painokseen ja lisäys on myös perusteltu hyvin.)
15. Vartitorni 1.3.2012: Lukijat kysyvät: Onko kolminaisuusoppi raamatullinen opetus?
16. Wikipedia: Kolminaisuusoppi
17. Vartiotorni 15.7.2011: Noudatatko Jehovan selviä varoituksia?
18. Vartiotorni 15.8.2015: Valitse tarkoin seurasi näinä viimeisinä päivinä
19. Elämä maan päällä - kehityksen vai luomisen tulos?: Miksi evoluutiosta kiistellään
20. RationalWiki: List of fallacious creationist quotes
21. Herätkää 8.4.1974: Kasvava haaste
22. Vartiotorni 1.10.1974: Rakkauden ja vihan jumaliset ominaisuudet
23. Vartiotorni 1.6.2015: Miten tiede vaikuttaa elämääsi?
24. Vartiotorni 1.3.2002: Koko maailma tuhoutui
25. Onko luojaa joka välittää sinusta?: Miten elämä sai alkunsa?
26. Wikipedia: Argumentum ad nauseam
27. Jehovan todistajien vuosikirja 2007: Réunion
28. Opimme suurelta Opettajalta: Vesi tuhoaa maailman – tapahtuuko niin uudelleen?
29. JWFacts: Salvation Only For Jehovah's Witnesses
30. Vartiotorni 1.10.2005: Vanhemmat, millaisen tulevaisuuden haluatte lapsillenne?
31. Paimentakaa Jumalan laumaa: Vanhinten ja avustavien palvelijoiden nimitykset ja poistot: Tilanteita jotka vaativat aina pätevyyden uudelleenarviointia: Veli sallii erotetun tai eronneen perheenjäsenen muuttaa hänen kotiinsa (helmikuun 2019 painos)
32. Uuden Maailman käännös: Matteus 24:45-47
33. Ihmiskunta etsii Jumalaa: Miksi olla kiinnostunut muista uskonnoista?
34. Vartiotorni 15.7.2006: Kohdista huomiosi Jehovan järjestön hyvyyteen
35. Vartiotorni 15.11.1981: Miten suhtautua erottamiseen
36. JW.ORG: Usein kysyttyä: Karttavatko Jehovan todistajat niitä, jotka ovat aiemmin kuuluneet heihin?
37. Herätkää 8.9.1997: Kansa joka on opetettu rakastamaan
38. Miten veri voi pelastaa elämäsi?: Tasokkaita verensiirron vaihtoehtoja
39. Cleveland Clinic: Erythropoietin-Stimulating Agents
40. Vartiotorni 15.2.2011: Vihaatko laittomuutta?
41. Vartiotorni elokuu 2020: Ylösnousemus kertoo Jumalan rakkaudesta, viisaudesta ja kärsivällisyydestä
42. YouTube: Teach Argument: Analyzing Trump: 15 Logical Fallacies in 3 Minutes


Ps. Kiitokset uudelle ylläpidolle siitä, että Veljesseura toimii jälleen! :)
Viimeksi muokannut Syväkurkku, 11.03.2021 08:34. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Harmus
Viestit: 110
Liittynyt: 10.05.2013 10:58

Re: Jehovan todistajien argumentointivirheet

Viesti Kirjoittaja Harmus »

Pitkä postaus, mutta kiitos siitä.
Vieras

Re: Jehovan todistajien argumentointivirheet

Viesti Kirjoittaja Vieras »

Aika ylimielistä laittaa Jastrowin ammatti lainausmerkkeihin. Hän kuitenkin työskenteli mm. Nasassa yhtenä Apollo-ohjelman tieteellisten tavoitteiden määrittelemisessä ja on Nasan palkitsemakin tiedemies.

Lainasit paljon Wikipediaa. Sieltä löytyy myös varsin hyvä artikkeli herra Jastrowista. Kyllä, myös hänen kannanotoistaan ei-tähtitieteestä. Taitaa VT-seura vähän luovasti lainannut häntä (sekään ei ole harvinaista).

Muuten kiinnostava juttu!
Harwey
Viestit: 17
Liittynyt: 14.03.2020 03:04

Re: Jehovan todistajien argumentointivirheet

Viesti Kirjoittaja Harwey »

Todistajien yleisöesitelmät ovat toisinaan kuin argumentointi virheiden kokoelmia. Kuulin hiljakkoin esitelmän Nooan ajan vedenpaisumuksesta. Oli vaikeaa kuunnella "todistelua", jossa juuri mikään ei pitänyt paikkaansa ja ollut totta. Yleisö kuitenkin tykkäsi ja kiitteli vuolaasti.
Avatar
Johanneksen poika
Viestit: 3503
Liittynyt: 29.04.2007 13:49
Paikkakunta: Espoo
Viesti:

Re: Jehovan todistajien argumentointivirheet

Viesti Kirjoittaja Johanneksen poika »

Harwey kirjoitti: 11.03.2021 00:36 Todistajien yleisöesitelmät ovat toisinaan kuin argumentointi virheiden kokoelmia. Kuulin hiljakkoin esitelmän Nooan ajan vedenpaisumuksesta. Oli vaikeaa kuunnella "todistelua", jossa juuri mikään ei pitänyt paikkaansa ja ollut totta. Yleisö kuitenkin tykkäsi ja kiitteli vuolaasti.
Marraskuun loppupuolella oli etäesitelmässä puhe, jossa vertailtiin luomista ja kehitysteoriaa. Puhuja esitti tällaisen vanhan väitteen:

"Lisäksi nykyisen pituisena elinaikana ihmiset käyttävät aivojen kapasiteetista vain hyvin pientä osaa, joidenkin arvioiden mukaan vain prosentin sadasosan luokkaa."

Muutenkin puheessa oikaistiin mutkat suoriksi. Koosteen esitelmästä voi lukea täältä.

Kuva
Kuva: Huuto.net

Kuva
Kuva: JW.ORG
Syväkurkku
Viestit: 404
Liittynyt: 06.04.2018 16:42

Re: Jehovan todistajien argumentointivirheet

Viesti Kirjoittaja Syväkurkku »

Vieras kirjoitti: 10.03.2021 22:29 Aika ylimielistä laittaa Jastrowin ammatti lainausmerkkeihin. Hän kuitenkin työskenteli mm. Nasassa yhtenä Apollo-ohjelman tieteellisten tavoitteiden määrittelemisessä ja on Nasan palkitsemakin tiedemies.
Hyvä palaute, kiitokset.

Käsitykseni Jastrowista perustuu RationalWikin artikkeliin List of fallacious creationist quotes. Artikkelissa todetaan Jastrowista seuraavaa ("Life" viittaa kirjaan Elämä maan päällä - kehityksen vai luomisen tulos?):
Jastrow, Robert
Life quote mines from a piece of legitimate science by a guy who later became better known for palling around with Frederick Seitz and William Nierenberg and supporting the George C. Marshall Institute and climate change denial. Not to mention that Jastrow seemed to have been partial to some kind of vague supernatural force being involved in the origins of planetary bodies and life if the snippet of a 1982 interview with Christianity Today cited at Wikipedia is to be taken at face value and is not another quote mine. However, considering that creationists typically come from the branches of Christianity most intent on quote mining their own holy book, this probably shouldn't come as a surprise
Jos henkilö väittää, että planeetat ovat siirtyneet radoilleen korkeamman voiman ohjaamina eivätkä gravitaatiovoimien seurauksena, en edelleenkään voi pitää häntä vakavasti otettavana tähtitieteilijänä. Ilmastonmuutoksen kieltäminen vie häneltä mielessäni jopa tiedemiehen nimityksen. NASAn palkkalistoilla on aikojen kuluessa ollut monenlaisia ihmisiä. Jastrowilla, kuten meillä kaikilla, on myös saattanut olla elämänsä eri vaiheissa erilaisia näkemyksiä. Mutta nämä ovat tietysti omia subjektiivisia arvioitani.

Mutta otetaan Jastrowin rinnalle toinen, ehkä vielä hullunkurisempi esimerkki asiattomasta vetoamisesta auktoriteettiin, näitähän riittää. Kirja Elämä maan päällä – kehityksen vai luomisen tulos? kirjoittaa sivulla 23 seuraavasti:
Tehdessään yhteenvetoa joistakin evoluutioon liittyvistä ratkaisemattomista ongelmista Francis Hitching kirjoittaa: ”[Nykyinen kehitysteoria] ei ole selvinnyt kokeesta niillä kolmella keskeisellä alueella, joilla sitä voidaan testata: Fossiilisto osoittaa kehityksen edenneen harppausten eikä suinkaan vähittäisten muutosten kautta. Geenit muodostavat voimakkaan tasapainottavan mekanismin, jonka päätehtävänä on estää uusien muotojen kehittyminen. Molekyylitasolla tapahtuvat umpimähkäiset ja asteittaiset mutaatiot eivät voi selittää elämän järjestyksellistä ja kasvavaa monimutkaisuutta.”
Francis Hitching on paranormaaleihin ilmiöihin erikoistunut sensaationhakuinen kirjoittaja, jolla ei ole mitään krediittejä tieteen alalla.

Mutta ei tässä vielä kaikki. Jehovan todistajat eivät ainoastaan ole lainanneet tätä huuhaa-lähdettä, vaan ovat vielä kaupan päälle vääristelleet tämän helppoheikin sanoja. Alunperin Hitching kirjoitti teoksessa The Neck of the Giraffe seuraavasti:
In three crucial areas where Darwinism can be tested, it has failed...
Jehovan todistajat ovat korvanneet sanan darwinismi sanoilla nykyinen kehitysteoria. Todellisuudessa nykyinen kehitysteoria on jo aika kaukana alkuperäisestä darwinismista. (Silloin kun Jehovan todistajien käyttämissä lainauksissa on hakasululuissa tekstiä, on usein syytä epäillä että merkitystä on tahallisesti muutettu.)

Todettakoon vielä, että Richard Dawkins (jolla totisesti on ihan oikeita krediittejä tieteen alalla) totesi Hitchingin kirjasta seuraavaa: "is one of the silliest and most ignorant I have read for years."
Vieras

Re: Jehovan todistajien argumentointivirheet

Viesti Kirjoittaja Vieras »

Esimerkkejä vääristä lainauksista pelkästään luomiskirjassa: http://jws-and-the-truth.blogspot.com/p ... ces_7.html
Avatar
Johanneksen poika
Viestit: 3503
Liittynyt: 29.04.2007 13:49
Paikkakunta: Espoo
Viesti:

Re: Jehovan todistajien argumentointivirheet

Viesti Kirjoittaja Johanneksen poika »

Vieras kirjoitti: 11.03.2021 16:14 Esimerkkejä vääristä lainauksista pelkästään luomiskirjassa: http://jws-and-the-truth.blogspot.com/p ... ces_7.html
Suomeksi täällä:

https://johanneksenpoika.fi/uutiset/ark ... u0619.html
Vastaa Viestiin