Jeesus lupasi palata pian - erehtyikö hän?

Jehovan todistajien oppien lähempää tarkastelua

Valvoja: Moderaattorit

Oraakkeli
Viestit: 49
Liittynyt: 15.11.2015 21:29

Jeesus lupasi palata pian - erehtyikö hän?

Viesti Kirjoittaja Oraakkeli » 11.08.2018 21:34

Kristillisen seurakunnan varhaisista ajoista lähtien on ilmaantunut ihmisiä, jotka vastustavat ja pilkkaavat ajatusta Kristuksen paluusta. Jo 2.Pietarin kirje 3:4 mainitsee pilkkapuhujat, joille Jeesuksen parousia oli ivan aihe. Syytöksen kärki oli sama kuin tänään: Jeesus lupasi palata takaisin, mutta kaikki on ennallaan. Missä on se luvattu paluu? Missä viipyy uusi luomakunta?

Erehtyikö Jeesus? Käsittelen joitakin Jeesuksen lausumia, joiden pohjalta jotkut ovat tällaisen hätäisen johtopäätöksen tehneet. Heti alkuun on tehtävä selväksi, että kysymykseen ei ole aivan simppeliä vastausta. Jos olisi, se olisi jo kerrottu tälläkin foorumilla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kristityllä olisi hyviä perusteita uskoa Jeesuksen luotettavuuteen - ja pian tapahtuvaan paluuseen. Se, missä määrin asia kenellekin aukeaa liittyy pitkälti Raamatun pelastushistorian ja Uuden Testamentin jännitteisen luonteen ymmärtämiseen. Ja koska kysymys on paradoksista tarjoaa se oivan tilaisuuden niille, jotka eivät kaipaa Kristusta, torjua parousia ja yhtyä pilkkaparteen.

Jo nyt - ei vielä. Vaikuttaako ristiriitaiselta? Valtaosa Uuden Testamentin tutkijoista sanoo kuitenkin kyseisen ambivalentin asetelman olevan UT:n ymmärtämisen kannalta aivan olennaisen. Uskova on jo nyt vanhurskautettu, vaikka häntä ei vielä ole tehty täydellisen vanhurskaaksi. Olemme jo nyt osallisia iankaikkisesta elämästä, vaikka iankaikkinen pelastus ei vielä ole toteutunut. Tulee aika - ja se on jo nyt -, jolloin kuolleet nousevat eloon ja silti ruumiit lepäävät vielä haudoissaan. Jeesuksella on jo nyt kaikki valta maan päällä, ja kuitenkaan vielä emme näe kaikkea hänen valtansa alle asetettuna.

Mikä yhdistää edellä mainittuja UT:n tuttuja, eskatologisia tekstejä? Asetelma: Jo nyt - ei vielä. Elämme Raamatun mukaan jännitteistä aikaa, jossa uusi maailmanaika on jo nyt murtautunut vanhaan maailmaan mutta ei vielä koko voimassaan. Pelastuksen kannalta tämä merkitsee sitä, että vihollinen on jo lyöty, vaikka se rimpuilee vielä vastaan. Kristitty taistelee voitosta käsin.

Miten Jeesuksen paluu liittyy tähän asetelmaan? Yksinkertaisesti siten, että Kristus puhui paluustaan tavalla, jota voi luonnehtia kaksitasoiseksi. Kaksitasoisuus tyylinä voidaan nähdä jo Vanhan Testamentin profetioissa. Profeetan tuomiojulistus yksittäistä kansakuntaa vastaan laajenee luontevasti koskemaan koko maailman tuomiopäivää. Jeesus liittyy tähän traditioon. Vastatessaan kysymykseen temppelin hävityksestä hän siirtyy myöhemmin samassa puheessa koko tämän maailmanajan lopun merkkeihin osoittaen sanansa opetuslapsia suuremmalle kuulijakunnalle. Kun otamme huomioon sekä harkitun kaksitasoisuuden että pelastuksen jo nyt - ei vielä - jännitteen, antaa se edellytykset eskatologisten tekstien oikeaan tulkintaan.

Havainnollistan asiaa ehtoollisen avulla. Aina siellä missä ehtoollista vietetään, Kristus palaa ennakoivasti. Alkuseurakunnan ehtoollisliturgian yhteydessä käytetty arameankielinen ilmaus marana tha voidaan kääntää kahdella tavalla: Herramme tulee, tai: Herramme, tule! Ilmauksen kaksimerkityksellisyys ilmentää ehtoollisen olemusta. Viettämällä ehtoollista kristitty pyytää Jeesusta tulemaan sekä seurakunnan yhteiselle aterialle että tulevaisuudessa kirkkaudessaan.

Tämä antaa tulkinta-avaimen tekstijaksoon, jossa Jeesus sanoo "Totisesti: tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät, että Jumalan valtakunta on tullut voimassaan". (Mark.9:1). Jeesuksen sanat toteutuivat kuusi päivää myöhemmin kirkastusvuorella. Pietari - tapahtumien silminnäkijä - kirjoittaa kokemuksestaan myöhemmin ja toteaa: "Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan". ( 2.Piet.1:16-19). Samassa kirjeessään Pietari puhuu myöhemmin niistä, jotka pilkkasivat ajatusta Kristuksen parousiasta, joka auttaa meitä antamaan vuoren tapahtumille oikean merkityksen. Pietari torjuu pilkkaajat puhumalla tulevaisuudesta menneisyydestä käsin. Tätä kirkastusvuori merkitsi hänelle teologisesti.

Jumalan valtakunta, joka tarkoittaa Jeesusta omassa persoonassaan, kirkkaudessaan ja kunniassaan, tuli ennakoivasti kirkastusnäyssä. Se oli hetki, jolloin Kristuksen paluu kirkkaudessa välähdyksenomaisesti aktualisoitui toviksi. Samalla tavalla Kristus tulee ehtoolliselle reaalisesti, ennakoiden lopullista paluutaan. Sama eskatologinen sävy sisältyy myös kehotukseen kokoontua säännöllisesti seurakunnan kokoukseen, jotta Herran päivänä kristityt voisivat joukolla kokoontua Kristuksen kanssa "tuuliin ja pilviin" - laskeutuakseen Jerusalemiin.(Hepr.10:24,25). Kaikissa näissä esimerkeissä - joita voisi mainita muitakin - ilmentyy pelastuksen uusitestamentillinen jo nyt - ei vielä - jännite.

Toinen tutkijoita askarruttanut kohta on Matt.24:34. Jae puhuu sukupolvesta, joka ei katoa ennen kuin "kaikki nämä", lopun ajan merkit, tapahtuvat. Vartiotornin oppihistoriassa jae on yksi kaikkien aikojen epäonnistuneimmista raamatuntulkinnoista. Yhdessä asiassa Vartiotorni on silti jäljillä. Jerusalemin temppelin hävitys on pienoiskuva tämän maailman lopusta. Se ennakoi tämän maailman loppua ja siksi siinä täyttyvät viimeisen päivän tunnusmerkit. Kaikki se, mitä Jeesus puhui Jerusalemin tuhosta toteutui tuon sukupolven aikana. (Raamatullisen sukupolven ikä on 40 vuotta).

Keille Jeesuksen oletettu paluun viivästyminen on ongelma? Tutkijoita on hämmästyttänyt, että kristikunnan historiassa ei ole koskaan ollut kriisiä asian johdosta. Tämä ei tarkoita, etteikö yksittäisillä kristityillä olisi ollut Kristuksen paluun suhteen kysymyksiä tai epäilyksiä. Tosiasia on kuitenkin, että mitään laajamittaista kriisiä kirkkohistoria ei tässä asiassa tunne.

Havainto selittynee sillä, että kirkko jo alusta alkaen ymmärsi Jeesuksen sanoihin sisältyneen syvällisemmän tulkintahorisontin, jota monet tutkijat eivät halua myöntää. Ne tutkijat, jotka eivät pidä Raamattua Jumalan Sanana, eivätkä tunnusta Jeesusta muuksi kuin tavalliseksi juutalaiseksi maalaissaarnamieheksi eivät pysty tekemään oikeutta Jeesuksen sanojen pelastusluonteeseen liittyvälle syvyydelle. Nämä tutkijat helposti tulkitsevat Jeesuksen osoittaneen sanansa ainoastaan lähimmille kuulijoilleen, ja siksi ymmärtävät hänen puhetapansa liian yksinkertaisesti. Jos sen sijaan uskomme Jeesuksen jumaluuteen, voidaan tältä pohjalta ajatella Kristuksen sommitelleen sanansa tasapainoisesti niin, että kaikkien aikojen kristityt voivat hyötyä niistä parhaiten.

Tarkastelemalla nykyisyyden näkökulmasta aikaa taaksepäin, voidaan havaita jokaisen sukupolven eläneen Jeesuksen pikaisen paluun odotuksessa. On verrattain helppoa huomata Kristuksen sanoihin sisältyvän viisauden. Hän ei kertonut paluunsa tarkkaa ajankohtaa, mutta valitsi huolellisesti sanansa niin, että seurakunta on aina elänyt odottaen häntä kohta palaavaksi. Kontrastin takia voisimme kuvitella minkälainen vaikutus sillä olisi ollut kristittyihin, jos Jeesus olisi puhunut paluunsa ajankohdasta "suomalaisen rehellisesti", kuten vaikkapa näin: " Palaan kyllä, mutta en pian, en ainakaan pariin tuhanteen vuoteen. Olkaa valppaat ja ahkeroikaa evankelioimisessa!"

Raamatun lukijan täytyy näinollen ottaa näiden eskatologisten tekstien äärellä huomioon Raamatun kielenkäyttö, joka poikkeaa suomenkielen ilmaisutavasta. Muistettakoon lisäksi, että Jumalan "pian" ei ole lapsen, eikä aikuisenkaan "pian". Ikuisuuden Herran perspektiivi aikaan on luonnollisesti erilainen. (2.Piet.3:8.)

Alussa viittaamani Pietarin kirjeen kohta kiinnittääkin huomiota epäilijöiden asenteeseen ja haluihin: Apostolin mukaan he "vaeltavat omien halujensa mukaan". Tässä ilmenee se ihmisyyteen liittyvä tosiasia, että me uskomme hyvin pitkälle sitä, mitä haluamme uskoa. Jeesuksen tapa puhua paluustaan antaa (teko)syyn torjua parousia niille, jotka eivät halua hänen palaavan. Ne, jotka kaipaavat Kristusta eivät ole kokeneet koskaan asiaa ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi. Kuten sanoin, Kristuksen ruumis ei koskaan ole tästä asiasta kriisiytynyt, vaan se on aina uskonut Herransa palaavan "pian". Ravintoa uskolleen seurakunta saa jumalanpalveluksesta, jonne Kristus palaa ennakoivasti Herran illalliselle joka sunnuntai.

Polyester
Viestit: 2971
Liittynyt: 11.05.2007 22:11

Re: Jeesus lupasi palata pian - erehtyikö hän?

Viesti Kirjoittaja Polyester » 11.08.2018 22:21

Oraakkeli kirjoitti:Vastatessaan kysymykseen temppelin hävityksestä hän siirtyy myöhemmin samassa puheessa koko tämän maailmanajan lopun merkkeihin osoittaen sanansa opetuslapsia suuremmalle kuulijakunnalle.
Ainakin tässä Jeesuksen sanat näyttävät siltä, että hän suuntaa ne koko ajan paikalla oleville kuulijoilleen, eikä tapahtumien aikaikkuna muutenkaan vaikuta kovin leveältä:

Matt. 24:
15 "Kun siis näette pyhään paikkaan pystytettynä turmion iljetyksen, josta profeetta Daniel on puhunut -- huomatkoon lukija tämän! --
16 silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille.
17 Sen, joka on katolla, ei pidä mennä hakemaan mitään tavaroita talostaan,
18 eikä sen, joka on pellolla, pidä palata noutamaan viittaansa.
19 Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät!
20 Rukoilkaa, ettette joutuisi pakomatkalle talvisaikaan tai sapattina.
21 Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti eikä tule koskaan olemaan.
22 Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta valittujen tähden se aika lyhennetään.
23 "Jos joku silloin sanoo teille: 'Täällä on Messias', tai: 'Messias on tuolla', älkää uskoko.
24 Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan.
25 Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut.
26 "Jos siis teille sanotaan: 'Hän on tuolla autiomaassa', älkää lähtekö sinne, tai jos sanotaan: 'Hän on sisällä talossa', älkää uskoko sitä.
27 Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo.
28 Missä on raato, sinne kokoontuvat korppikotkat.
29 "Mutta kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät.
30 Silloin taivaalle ilmestyy Ihmisen Pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan.
31 Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut.
32 "Ottakaa oppia vertauskuvasta, jonka viikunapuu tarjoaa: kun sen oksa virkoaa ja alkaa tulla lehteen, te tiedätte, että kesä on lähellä.
33 Samalla tavoin te kaiken tämän nähdessänne tiedätte, että se aika on lähellä, aivan ovella.
34 Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu.
Havainto selittynee sillä, että kirkko jo alusta alkaen ymmärsi Jeesuksen sanoihin sisältyneen syvällisemmän tulkintahorisontin, jota monet tutkijat eivät halua myöntää.
Jos voidaan osoittaa, että Jeesuksen kuulijat todennäköisesti ymmärsivät tällaisen syvällisemmän tulkintahorisontin, pidän sitä varsin mielenkiintoisena. En tiedä, onko näin - eksegeetikot lienevät sitäkin tutkineet. Sen sijaan ei vaadi kummoisia hoksottimia 2. vuosisadalla huomata, että Jeesus ei palannut, ja alkaa tulkita tekstiä "syvällisemmin".
Hän ei kertonut paluunsa tarkkaa ajankohtaa, mutta valitsi huolellisesti sanansa niin, että seurakunta on aina elänyt odottaen häntä kohta palaavaksi.
Eli antoi harkitusti informaatiota, jonka tiesi ymmärrettävän väärin, jotta porukka olisi pysynyt kiireisenä?
Kontrastin takia voisimme kuvitella minkälainen vaikutus sillä olisi ollut kristittyihin, jos Jeesus olisi puhunut paluunsa ajankohdasta "suomalaisen rehellisesti", kuten vaikkapa näin: " Palaan kyllä, mutta en pian, en ainakaan pariin tuhanteen vuoteen. Olkaa valppaat ja ahkeroikaa evankelioimisessa!"
Eikö kaikkivaltias Jumala tai hänen Poikansa (tulkinnasta riippuen) todellakaan keksinyt muuta tapaa motivoida seuraajiaan kuin harhaanjohtamisen?
Muistettakoon lisäksi, että Jumalan "pian" ei ole lapsen, eikä aikuisenkaan "pian". Ikuisuuden Herran perspektiivi aikaan on luonnollisesti erilainen. (2.Piet.3:8.)
Kenties, mutta hyvään kommunikaatioon kuuluu hieman miettiä sitäkin, miten vastaanottaja todennäköisesti viestin ymmärtää. Jos antaa tarkoituksella tietoa, joka on teknisesti tai jostain näkökulmasta totta, mutta tietää, että se tullaan ymmärtämään väärin, johtaa toista tahallaan harhaan.
Tässä ilmenee se ihmisyyteen liittyvä tosiasia, että me uskomme hyvin pitkälle sitä, mitä haluamme uskoa.
Tuosta ilmenemisestä voi olla eri mieltä, mutta ihmisten taipumuksen uskoa, mitä me haluamme uskoa, voin kyllä allekirjoittaa.

Pro et contra
Viestit: 1609
Liittynyt: 04.08.2014 19:37

Re: Jeesus lupasi palata pian - erehtyikö hän?

Viesti Kirjoittaja Pro et contra » 12.08.2018 10:23

Muutamat ovat kuitenkin halunneet kiihkeästi ymmärtää milloin paluu tapahtuisi.
Yksi näistä on Russell ja kumppanit; Russell päätteli parousian merkitsevän nimenomaan näkymätöntä läsnäoloa ja vaikka Raamattu ei siihen kehota hän valmisteli aikalaskelman jonka mukaan Kristus oli palannut 1874 ja nimenomaan näkymättömänä, samoin milleniumi eli tuhatvuotinen valtakunta oli alkanut ja Kristus kruunattu kuninkaaksi...

40-vuoden aikana vuoteen 1914 Kristus lähettäisi enkelinsä elonleikkuuseen kokoamaan valitut; voittavan seurakunnan "korkean kutsun saaneet" jotka sitten temmattaisiin n.v1914 aikana taivaaseen .
Russell ei myöskään unohtanut sijoittaa maailman tuomiopäivää;se alkaisi 1914 ja kestäisi n.tuhat vuotta jona aikana ihmiskuna saisi ruumiillisen ylösnousemisen ja sitten tuomittaisiin tässä "toisessa koettelemisessa" tekojensa mukaan.
Simppeliä eikö? No eipä sitten ollutkaan eikä näin tapahtunut, jopa Russelin oli myönnettävä; olemme erehtyneet jne".
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Johanneksen evankeliumissa on kiintoisa kohta jota sopii pohtia siinä merkityksessä mitä opetuslapset odottivat tapahtuvaksi elinaikanaan; jo iäkäs Johannes siinä toteaa itsestään;
Tästä sai veljien keskuudessa alkunsa käsitys, ettei se opetuslapsi kuole. Jeesus ei kuitenkaan sanonut Pietarille, ettei tämä opetuslapsi kuole. Hän sanoi: "Mitä se sinulle kuuluu, vaikka tahtoisin hänen jäävän tänne aina siihen asti kun tulen?"
24 Juuri tämä opetuslapsi todistaa kaikesta tästä.
John.21

Jeesus oli vakuuttanut vielä kuolemansa ja ylösnousemisensa jälkeen _tulevansa_! eikä kukaan opetuslapsista asettanut tätä lupausta kyseenalaiseksi vaan he olivat tästä varmoja, Jeesus tulee sitten kun aika on mutta mahdollista on että osa todisti Jerusalemin seurakuntana kaupungin ja temppelin tuhon v-70 ja osaten tähän varautua Jeesuksen sanojen perusteella pelastautuivat kaupungista; tässä voidaan nähdä Jeesuksen lopunaikoja koskevan profetian ensimmäinen täyttymys.
Kuten nm. Oraakkeli toteaa, Jeesuksen paluuta koskevat lupaukset eivät tuota pettymystä kristitylle, sellaista pettymystä ei ole nähtävissä alkuseurakunnan aikana eikä myöhemminkään yksittäisiä ryhmiä lukuunottamatta.

Parousia, sitä odotellaan...
~ Sano minulle sinä, jota minun sieluni rakastaa: kussas laidunta pidät, ja kussas lounaalla lepäät? ...
KV 1:7

Ariadna
Viestit: 2177
Liittynyt: 28.04.2007 10:16

Re: Jeesus lupasi palata pian - erehtyikö hän?

Viesti Kirjoittaja Ariadna » 12.08.2018 11:21

Oraakkeli kirjoitti:Kristillisen seurakunnan varhaisista ajoista lähtien on ilmaantunut ihmisiä, jotka vastustavat ja pilkkaavat ajatusta Kristuksen paluusta. Jo 2.Pietarin kirje 3:4 mainitsee pilkkapuhujat, joille Jeesuksen parousia oli ivan aihe.
Tuohon viipymisen selvittelyyn tarvittiin sitten 2.Pietrin kirjeen pseudepigrafi, väärennös Pietarinei edes Keefaan nimissä.
Kirje on kirjoitettu erinomaisella kreikalla ja käyttää lähteenään Septuagintaa, hallitsee hyvin antiikin retoriikan, tuskin köyhä poikanen niitä olisi opiskellut saati sitten perheellisenä kalastajana niitä opiskellut.

Ut-kaanoniin kirje väännön jälkeen hyväksyttiin vuonna , kirkkoisä Origenes vielä 200-luvulla kirjoittaa, että kirjoitusta tulisi epäillä.
Alussa viittaamani Pietarin kirjeen kohta kiinnittääkin huomiota epäilijöiden asenteeseen ja haluihin: Apostolin mukaan he "vaeltavat omien halujensa mukaan".
Eiköhän uskovatkin elämäänsä elä juuri omien halujensa mukaan. Halu uskoa Jeesuksen tulemukseen sisältyy juuri siihen. Annetaan siis ihmisten elää haluamaansa elämää, hyvin yksinkertaista.

Avatar
Tony
Viestit: 7452
Liittynyt: 28.04.2007 07:38

Re: Jeesus lupasi palata pian - erehtyikö hän?

Viesti Kirjoittaja Tony » 12.08.2018 13:51

Jeesuksen paluulupaukset ovat vain osa, joskin tärkeä osa, kristinuskon laajempaa ongelmallisuutta. Muutama perusongelma malliksi, joista ei toki tämän otsikon alla ole syytä jatkaa.

Miksi Jumala, kaikkivaltiaana, on niin mustasukkainen omasta asemastaan, että näki tarpeelliseksi koetella ensimmäistä ihmisparia kielletyllä hedelmällä ja antoi käärmeen huijata heitä? Ensimmäinen ihmispari ei myöskään tiennyt mitään siitä, mitä kielletystä hedelmästä haukkaamisesta todella seuraisi. Rangaistus teosta ei ole minkään oikeusperiaatteen mukainen.

Miksi Jumala perusti kaiken sille, että ihmisen tulee uskoa, samalla rajaten ison osan ihmisistä kokonaan pelastuksen ulkopuolelle, kun on paljon ihmisiä, joilla ei ole tarvetta uskoa, eikä osa heistä edes pysty uskomaan yliluonnollisiin väitteisiin?

Miksi Jumala ei keksi koskaan mitään muita ongelmanratkaisumetodeja kuin väkivallan ja tappamisen? Miksi Jumala järjesti koko maailman hukuttaneen tulvan, joka ei voi olla tieteen valossa mahdollinen, eikä siitä jäänyt mitään merkkejä?

Miksi Jeesus antoi ymmärtää palaavansa kuulijoidensa aikana, jonka kuulijat vahvistivat omissa kertomuksissaan, jos tarkoitus oli palata vasta tuhansien vuosien päästä? Miksi Jeesus ei osannut ennustaa ensimmäistäkään nykyaikaa koskevaa piirrettä, vaan kaikki ennustukset kertovat vain Jeesuksen omista ajoista?

Miksi maailman tärkeimmäksi sanomaksi väitetty kertomus on niiin kryptinen, että sitä ei saa lukemalla auki? Eikö olisi ollut helpompaa ja uskottavampaa kirjoittaa asiat sellaisena kuin ne ovat, eikä niin että Raamattu ei suinkaan tarkoita sitä mitä siellä lukee, vaan jotain ihan muuta (koskien esimerkiksi juurikin tätä Jeesuksen paluuhässäkkää)?
Oraakkeli kirjoitti:Muistettakoon lisäksi, että Jumalan "pian" ei ole lapsen, eikä aikuisenkaan "pian". Ikuisuuden Herran perspektiivi aikaan on luonnollisesti erilainen. (2.Piet.3:8.)
Tällaisessa perustelussa on hyvin perustavaa laatua oleva eettinen ongelma. Mikäli ikuisesti olemassa ollut toimija käyttää sanaa “pian” ja tarkoittaa sillä tuhansia vuosia, kyseessä on laskelmoitu harhaanjohtaminen, sillä ikuisesti olemassa ollut toimija tiedostaa kyllä mitä “pian” tarkoittaa toimijalle, joka elää vain kymmeniä vuosia.

Tiedostaessaan, että kuulija ymmärtää sanan ihan toisin, ikuisesti olemassa ollut toimija olisi epärehellinen, toisin sanoen valehtelisi. Samoin kuin sinä valehtelisit lapselle, jos lupaisit ostaa tikkarin “pian”, ja tarkoittaisit ostaa tikkarin todellisuudessa vasta vuoden päästä. Sinulle vuoden päästä voi olla pian, kun sen suhteuttaa elämäsi muihin tapahtumiin, mutta lapselle sanalla on ihan eri merkitys, jonka sinä lupausta tehdessäsi kyllä hyvin tiedostaisit. Antaessasi lupauksia omista lähtökohdista, ottamatta huomioon kuulijan lähtökohtia, toimisit epäeettisesti.
Alussa viittaamani Pietarin kirjeen kohta kiinnittääkin huomiota epäilijöiden asenteeseen ja haluihin: Apostolin mukaan he "vaeltavat omien halujensa mukaan". Tässä ilmenee se ihmisyyteen liittyvä tosiasia, että me uskomme hyvin pitkälle sitä, mitä haluamme uskoa. Jeesuksen tapa puhua paluustaan antaa (teko)syyn torjua parousia niille, jotka eivät halua hänen palaavan.
Paras esimerkki tästä on juurikin se, että vaikka Raamattu selkeästi osoittaa että Jeesuksen paluulupauksesta meni päivämäärä jo parituhatta vuotta sitten, paluuseen uskotaan silti edelleen, koska siihen halutaan uskoa.

Minulle esimerkiksi on yhdentekevää palaako Jeesus vai ei, en pohjaa näkemystäni asiasta sille mitä haluan tai uskon (koska minulla ei ole asiaan liittyviä uskomuksia tai muita motiiveja). Luen vain Raamatusta mitä sinne on kirjoitettu ja totean asian.
"Jos Seura sanoisi minulle, että tämä kirja on musta vihreän sijaan, minä sanoisin: 'Kappas vaan, voisin vaikka vannoa, että se on vihreä, mutta jos Seura sanoo, että se on musta, niin se on musta!'" - Bart Thompson - piirivalvoja

Polyester
Viestit: 2971
Liittynyt: 11.05.2007 22:11

Re: Jeesus lupasi palata pian - erehtyikö hän?

Viesti Kirjoittaja Polyester » 12.08.2018 16:43

Pro et contra kirjoitti:Muutamat ovat kuitenkin halunneet kiihkeästi ymmärtää milloin paluu tapahtuisi.
Yksi näistä on Russell ja kumppanit; Russell päätteli parousian merkitsevän nimenomaan näkymätöntä läsnäoloa ja vaikka Raamattu ei siihen kehota hän valmisteli aikalaskelman jonka mukaan Kristus oli palannut 1874 ja nimenomaan näkymättömänä, samoin milleniumi eli tuhatvuotinen valtakunta oli alkanut ja Kristus kruunattu kuninkaaksi...
Russell oli hyvässä seurassa. Jeesusta ovat palautelleet monet muutkin ja ihan yhtä hyvällä menestyksellä.

https://en.wikipedia.org/wiki/Predictio ... _of_Christ
Jeesus oli vakuuttanut vielä kuolemansa ja ylösnousemisensa jälkeen _tulevansa_! eikä kukaan opetuslapsista asettanut tätä lupausta kyseenalaiseksi vaan he olivat tästä varmoja
Apostolien kirjeissä olevat maininnat lopun läheisyydestä lienevät väkevimpiä todisteita sen puolesta, että varhaiskristityt todella ymmärsivät Jeesuksen sanat siten kuin ne kuulostavatkin.
Jeesus tulee sitten kun aika on mutta mahdollista on että osa todisti Jerusalemin seurakuntana kaupungin ja temppelin tuhon v-70 ja osaten tähän varautua Jeesuksen sanojen perusteella pelastautuivat kaupungista; tässä voidaan nähdä Jeesuksen lopunaikoja koskevan profetian ensimmäinen täyttymys.
Jos Jeesus olisi kuvaillut Jerusalemin tuhoa ja sanonut, että nämä asiat tapahtuvat teidän sukupolvenne aikana, mutta myöhemmin tapahtuu jotain samanlaista suuremmassa mitassa koko maailmalle, asia olisi ihan toinen. Mutta kun ei sanonut, ei ainakaan Raamatun Jeesus.
Kuten nm. Oraakkeli toteaa, Jeesuksen paluuta koskevat lupaukset eivät tuota pettymystä kristitylle, sellaista pettymystä ei ole nähtävissä alkuseurakunnan aikana eikä myöhemminkään yksittäisiä ryhmiä lukuunottamatta.

Parousia, sitä odotellaan...
Jeesuksen "tätä sukupolvea" koskeva ennustus onkin ongelma ensisijaisesti fundamentalisteille, jotka joutuvat eriasteiseen tulkinta-akrobatiaan sovittaakseen nuo sanat havaittavaan todellisuuteen. Jos kristitty pystyy päästämään irti Raamatun "henkeytyksestä" ja erehtymättömyydestä, hänelle jää sellainenkin tulkintamahdollisuus, ettei Jeesus ole välttämättä juuri noin edes sanonut.

Markku Meilo
Viestit: 13432
Liittynyt: 24.04.2007 10:28

Re: Jeesus lupasi palata pian - erehtyikö hän?

Viesti Kirjoittaja Markku Meilo » 13.08.2018 18:04

Oraakkeli kirjoitti:Jo 2.Pietarin kirje 3:4 mainitsee pilkkapuhujat, joille Jeesuksen parousia oli ivan aihe.
Pilkkaa ei kummunnut tyhjästä, vaan pitempään puhutusta luvatusta paluusta, jonka parasta uskottuna ennen -päiväys oli jo ohi.
Se, missä määrin asia kenellekin aukeaa liittyy pitkälti Raamatun pelastushistorian ja Uuden Testamentin jännitteisen luonteen ymmärtämiseen.
Arkikielellä tuo tarkoittaa, että jos et ole samaa mieltä, niin sinulla on joitain puutteita, esimerkiksi väärä sydämentila, puuttuvaa henkeä, väärä asenne jne.
Elämme Raamatun mukaan jännitteistä aikaa, jossa uusi maailmanaika on jo nyt murtautunut vanhaan maailmaan mutta ei vielä koko voimassaan.
Raamattu ei sanallakaan viittaa nykyiseen aikaamme, sen sijaan Raamattu kertoo UT:n aikaisen porukan eläneen vaikeita aikoja, lopun aikaa ja Jeesuksen paluun odotusta, antikristuksiakin oli ilmaantunut useampi kappale.
Miten Jeesuksen paluu liittyy tähän asetelmaan? Yksinkertaisesti siten, että Kristus puhui paluustaan tavalla, jota voi luonnehtia kaksitasoiseksi.
Kyllä ne molemmat tasot olivat kimpassa Matt. 24:3 yhdistää paluun ja maailmanlopun, Luuk. 21:32 ilmoittaa, että silloinen sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki ilmoitettu tapahtuu. Tätä samaa sarjaa olevia jakeita löytyy aivan riittävästi osoittamaan, että Jeesuksella oli tässä ja nyt -asenne, ei minkäänlaita viittausta vaikka kahden vuosituhannen päähän.
Kaksitasoisuus tyylinä voidaan nähdä jo Vanhan Testamentin profetioissa. Profeetan tuomiojulistus yksittäistä kansakuntaa vastaan laajenee luontevasti koskemaan koko maailman tuomiopäivää.
Kukin voi laajentaa VT:n ennustuksia halunsa mukaan, mutta jos niistä haluaa löytää yhteisen piirteen, niin se on katteeton ennustelu. Sikäli tietysti yhtäläisyyttä Jeesuksen paluulupauksen suhteen.
Kun otamme huomioon sekä harkitun kaksitasoisuuden että pelastuksen jo nyt - ei vielä - jännitteen, antaa se edellytykset eskatologisten tekstien oikeaan tulkintaan.
Raamatun teksti osoittaa aiivan selvästi, että Jeesus lupasi paluunsa tapahtuvan kuulijoidensa elinaikana. Näin sen käsittivät Jeesuksen aikalaiset, jotka elivät sen mukaisesti jo lopun aikaa ja odottivat rulevansa tuossa paluussa temmatuksi Jeesusta vastaan yläilmoihin. Minkäänlaista kaksitasoisuutta Raamatusta ei saa lukemalla esiin, siihen tarvitaan mielikuvitusta ja katteetonta toivorikkautta.
Tämä antaa tulkinta-avaimen tekstijaksoon, jossa Jeesus sanoo "Totisesti: tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät, että Jumalan valtakunta on tullut voimassaan". (Mark.9:1). Jeesuksen sanat toteutuivat kuusi päivää myöhemmin kirkastusvuorella.
Edes tuolloin kuolleisuus ei ollut sitä luokkaa, että vajaassa viikossa kuulijoista olisi enää muutama elossa. Ja jos kuittaa paluun tuolla tapahtumalla, niin siitä jää jäljelle ihmetys kaikesta siitä UT:n tekstimäärästä, jolla porukka odotteli Jeesusta. Eikä kaikkein vähimmälle ihmetykselle jää Ilmestyskirjassa toisteltu pikainen paluu, silloinen kuulijakunta ei Ilmestyskirjaa luettaessa ajatellut, että pian-sana viittaisi esimerkiksi kahden vuosituhannen päähän.
Pietari torjuu pilkkaajat puhumalla tulevaisuudesta menneisyydestä käsin.
Mitä muuta voisi odottaa, UT:n nuorimmat kirjeet hehkuttavat useissa jakeissa Jeesuksen paluuta luotettavana toiveena, yksikään kirjoittaja ei viittaa esimerkiksi kahden vuosituhannen päähän.
...tuli ennakoivasti kirkastusnäyssä.
Varsinainen paluu ei voinut olla tuosta kovin kaukana, koska esimerkiksi Mark. 14:61, 62 esittää Jeesuksen ilmoittaneen, että ylimmäinen pappi tulee näkemään hänen paluunsa.
Ne tutkijat, jotka eivät pidä Raamattua Jumalan Sanana, eivätkä tunnusta Jeesusta muuksi kuin tavalliseksi juutalaiseksi maalaissaarnamieheksi eivät pysty tekemään oikeutta Jeesuksen sanojen pelastusluonteeseen liittyvälle syvyydelle.
Ja sitten taas ne tutkijat, jotka uskovat Raamattuun jumalan sanana ovat kykenemättömiä osoittamaan tuon kyseisen jumalan olemassaolon.
Nämä tutkijat helposti tulkitsevat Jeesuksen osoittaneen sanansa ainoastaan lähimmille kuulijoilleen, ja siksi ymmärtävät hänen puhetapansa liian yksinkertaisesti.
Sieltähän se tuli se vastapuolen yleinen vika ja puute -kortti.
Jos sen sijaan uskomme Jeesuksen jumaluuteen, voidaan tältä pohjalta ajatella Kristuksen sommitelleen sanansa tasapainoisesti niin, että kaikkien aikojen kristityt voivat hyötyä niistä parhaiten.
Mikähän siinä oli, että israelilaisten monoteistisessä vaiheessa, siis pakkosiirtolaisuudesta eteenpäin ei ajateltu tuolla tavalla?
Kontrastin takia voisimme kuvitella minkälainen vaikutus sillä olisi ollut kristittyihin, jos Jeesus olisi puhunut paluunsa ajankohdasta "suomalaisen rehellisesti", kuten vaikkapa näin: " Palaan kyllä, mutta en pian, en ainakaan pariin tuhanteen vuoteen. Olkaa valppaat ja ahkeroikaa evankelioimisessa!"
Aikuisten oikeasti tuollainen olisi epärehellisyyttä, etenkin kun Raamatun Jeesuksen (ja etenkin jos ajattelee Jeesusta jumalana) olisi tajuttava, että porukka otti esimerkiksi saarnaamisen tosissaan. Niin tosissaan, että Kol. 1:23 saarnaaminen katsottiin suoritetuksi kaikessa maailmassa. Toki Jeesuskaan ei tiennyt, että maa on pallomainen, mutta se ei oleellisesti muuta asiaa.
Raamatun lukijan täytyy näinollen ottaa näiden eskatologisten tekstien äärellä huomioon Raamatun kielenkäyttö, joka poikkeaa suomenkielen ilmaisutavasta.
Tottahan toki, Raamatun kielenkäytössä lähdetään siitä, ettei tule kuunnella sellaista profeettaa, jonka sana ei käy toteen. Mutta päädytään siihen, ettei tuota periaatetta tarvitse noudattaa, vaan profeetta on profetta ja sillä hyvä, mitäs pienistä. Hesekiel ennusti Nebukadnessarin peittoavan Tyroksen, no kun niin ei käynyt, niin Hesekiel totesi, että annetaan Nebulle lohdutuspalkinnoksi Egyptin täysimittainen autioittaminen neljäksi vuosikymmeneksi, no sekään ei toteutunut.
Muistettakoon lisäksi, että Jumalan "pian" ei ole lapsen, eikä aikuisenkaan "pian". Ikuisuuden Herran perspektiivi aikaan on luonnollisesti erilainen. (2.Piet.3:8.)
Samoin kannattaa muistaa, että Raamatun tekstit olivat aikalaisilta aikalaisille, joten jumalan aikaperspektiivistä niitä ei ole kirjoitettu.
Alussa viittaamani Pietarin kirjeen kohta kiinnittääkin huomiota epäilijöiden asenteeseen ja haluihin: Apostolin mukaan he "vaeltavat omien halujensa mukaan". Tässä ilmenee se ihmisyyteen liittyvä tosiasia, että me uskomme hyvin pitkälle sitä, mitä haluamme uskoa.
Mielestäni todellisuudessa eläminen ja siihen pyrkiminen on parempi halu kuin todentamattomien olentojen seuraaminen.
Jeesuksen tapa puhua paluustaan antaa (teko)syyn torjua parousia niille, jotka eivät halua hänen palaavan.
Tässä tulee taas se tuttu kortti esille.
Ne, jotka kaipaavat Kristusta eivät ole kokeneet koskaan asiaa ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi.
Tuo on luonnollisesti odotettua, ne jotka uskovat Lentävään Spaghettihirviöön, eivät myöskään ole kokeneet mitään ongelmia pastafarismissa

Markku Meilo
Viestit: 13432
Liittynyt: 24.04.2007 10:28

Re: Jeesus lupasi palata pian - erehtyikö hän?

Viesti Kirjoittaja Markku Meilo » 13.08.2018 18:21

Pro et contra kirjoitti:...Kristus oli palannut 1874 ja nimenomaan näkymättömänä, samoin milleniumi eli tuhatvuotinen valtakunta oli alkanut ja Kristus kruunattu kuninkaaksi...
Sellainen pikku huomio, että Russelin mukaan Jeesuksen kruunaaminen kunkunhommiin tapahtui 1878.
Kuten nm. Oraakkeli toteaa, Jeesuksen paluuta koskevat lupaukset eivät tuota pettymystä kristitylle, sellaista pettymystä ei ole nähtävissä alkuseurakunnan aikana eikä myöhemminkään yksittäisiä ryhmiä lukuunottamatta.
On ymmärrettävää, että Jeesusta odottavat odottavat Jeesusta, sen odotuksen hylkääminen on sama kuin uskonsa hylkääminen. Kahden vuosituhannen odotus on pysynyt elossa siksi, koska uskonto on hallinan väline ja suurimman osan noista kahdesta vuosituhannesta uskontoalamaiset on pidetty pimennossa. Itse asiassa vasta nyt elämme ajassa, jossa uskonnollisia asioita voi kyseenalaistaa joutumatta kurinpidon kohteeksi tai tapetuksi.

Second advent -liike on mittava esimerkki pettymyksestä Jeesuksen paluun suhteen, siitä pettymyksestä Russelkin sai tarmoa kehittää ikioma Jeesuksen paluu.

YksinäinenSusi
Viestit: 3804
Liittynyt: 19.06.2010 08:27

Re: Jeesus lupasi palata pian - erehtyikö hän?

Viesti Kirjoittaja YksinäinenSusi » 13.08.2018 21:02

Markku Meilo kirjoitti: Kahden vuosituhannen odotus on pysynyt elossa siksi, koska uskonto on hallinan väline ja suurimman osan noista kahdesta vuosituhannesta uskontoalamaiset on pidetty pimennossa. Itse asiassa vasta nyt elämme ajassa, jossa uskonnollisia asioita voi kyseenalaistaa joutumatta kurinpidon kohteeksi tai tapetuksi.
Kuinkahan kauan tämä kyseenalaistaminen tulee viemään kun se on vasta nykyaikoina ollut mahdollista? Voiko 2000 vuoden uskoa sivuuttaa esmes vaikkapa 100vuoden kyseenalaistamisella?

Uskovaisilla fundamentalisteilla usko venyy mielettömiin mittasuhteisiin. He voivat esmes uskoa että dinosauruksien täytyi elää osin ihmisten kanssa sen vuoksi että ihminen on lajina vasta 6000 vuotta vanha. Dinosauruksia kun ei voi oikein kieltääkään olleen olemassa menettämättä lopullisesti uskottavuuttaan uskontona.

Tämän vuoksi voi olla mahdollista ja tuntuisi siltä että kyseenalaistamiseen - jotta kristinuskosta päästäisiin kokonaan eroon - niin menee vielä ainakin toiset 100 vuotta lisää.

Tiede ja teknologia ehtii kehittyä exponentiaalisesti seuraavan 100 vuoden kuluessa ja eurooppaan jo suunnitellaan uutta hiukkaskiihdytintä joka on melkein 4 kertaa suurempi kuin nykyinen LHC(Large Hadron Collider). Siis mitä kaikkea se tulee paljastamaan taas enemmän kuin tämä nykyinen LHC.

Ihmiset sivistyvät kaiken aikaa enemmän netin avulla. Kaikkeen kiinnostavaan asiaan löytyy tietoa klikkauksen päästä. Se on myrkkyä uskonnolle ja uskovaisuudelle, koska se tuhoaa uskon.

Ihmiset pikkuhiljaa haluavat alkaa uskomaan sellaisiin todellisempiin asioihin ja jättää ne jeesus-pilvilinnat sinne satujen maailmaan mihin ne kuuluvatkin ja menneen ajan primitiiviseen romukoppaan.
Ihmisellä on oikeus yksilönä - määrätä oma kohtalonsa.

Markku Meilo
Viestit: 13432
Liittynyt: 24.04.2007 10:28

Re: Jeesus lupasi palata pian - erehtyikö hän?

Viesti Kirjoittaja Markku Meilo » 13.08.2018 22:10

JPB5 kirjoitti:Kuinkahan kauan tämä kyseenalaistaminen tulee viemään kun se on vasta nykyaikoina ollut mahdollista? Voiko 2000 vuoden uskoa sivuuttaa esmes vaikkapa 100vuoden kyseenalaistamisella?
Mun tunne on, että ei voi. Perustelen sen sillä, että koko uskonnollinen hallintamenetelmä on paljon vanhempi, Raamatun Jeesus oli uskonpuhdistaja joka pyrki tuomaan tolkkua ikivanhaan systeemiin, jokaq taas oli nuori aiempiin systeemeihin. Jeesuksen propaganda (kuten juuri on esitetty mediassa) puri ja erityisesti Paavalin avittama jäi eloon. Toki siksi, että se omittiin hallitsevan luokan työkaluksi.

Hyvä kotoinen esimerkki on kirkon sakotus- ja rangaistusoikeus, se poistui meiltä vasta 1800-luvun puolivälissä. Edelleen kirkkomme ja uskonto yleensäkin on jonkinlaisella erityisalustalla vastuun suhteen, toki Hannu Salaman ajasta olemme edistyneet.
Uskovaisilla fundamentalisteilla usko venyy mielettömiin mittasuhteisiin. He voivat esmes uskoa että dinosauruksien täytyi elää osin ihmisten kanssa sen vuoksi että ihminen on lajina vasta 6000 vuotta vanha. Dinosauruksia kun ei voi oikein kieltääkään olleen olemassa menettämättä lopullisesti uskottavuuttaan uskontona.
Dinot Nooan kuvitellussa arkissa ovat todella hupaisa ajatus. Mutta hupaisampaa on seurata kuinka fundikset kiertelevät Raamatun litteää maakuvaa ja toisesta suupielestä vakuuttavat luojajumalan (joka ei ole Jahve) henkeyttäneen Raamatun. Kuitenkin Raamatun litteä maakuva on loogisempi vedenpaisumuksen suhteen kuin pallomainen maa.
Ihmiset sivistyvät kaiken aikaa enemmän netin avulla. Kaikkeen kiinnostavaan asiaan löytyy tietoa klikkauksen päästä. Se on myrkkyä uskonnolle ja uskovaisuudelle, koska se tuhoaa uskon.
Toisaalta se ajaa fundikset kehittelemään tämänkin avauksen tyylisiä filosofisia ajatuskulkuja, joita ei voi Raamatun suoralla tekstillä sen kummemmin tukea. Tässäkin tapauksessa otettiin Raamatun VT kryptisesti tueksi, vaikka VT ei mainitsae Jeesusta ja kaikki VT:n jeesusennustukset enemmän ja vähemmän selittelyä. Tyylilajin tuntee Vt-seurakin, kuten tuntee avauksen esikuva/vastakuva -tyylin ja lukuisat täyttymykset, joihin Raamatun tekstiä lukemalla ei voi päätyä ilman uskonnollisia toiveita.
Ihmiset pikkuhiljaa haluavat alkaa uskomaan sellaisiin todellisempiin asioihin ja jättää ne jeesus-pilvilinnat sinne satujen maailmaan mihin ne kuuluvatkin ja menneen ajan primitiiviseen romukoppaan.
Me olemme etulinjassa jos katselee vaikka USAn menoa, siellä uskonto on edelleen kiinteämpi osa arkea, valtion virallisessa maksuvälineessäkin on maininta jumalasta. Tämä siitä huolimatta, että ko. olento on pelkästään osa taikauskoa, kunnes toisin osoitetaan.

Markku Meilo
Viestit: 13432
Liittynyt: 24.04.2007 10:28

Re: Jeesus lupasi palata pian - erehtyikö hän?

Viesti Kirjoittaja Markku Meilo » 02.10.2018 12:22

Aurora kirjoitti:Niin, M. Meilolla on selvästikin kaunis tarkoitus pyrkiä jalomielisesti todistelemaan, että hänen tulkintatapansa mukaan Jeesuksen olisi pitänyt jo palata...
Kyse ei ole tulkinnasta, vaan suorasta Raamatun tekstissä olevasta ja katteettomaksi osoittautuneesta Jeesuksen lupauksesta. Kaikkinainen meriselittely asian tiimoilta on tulkintaa.

Kletos
Viestit: 325
Liittynyt: 13.01.2009 10:23

Re: Jeesus lupasi palata pian - erehtyikö hän?

Viesti Kirjoittaja Kletos » 02.10.2018 12:41

Markku Meilo kirjoitti:
Aurora kirjoitti:Niin, M. Meilolla on selvästikin kaunis tarkoitus pyrkiä jalomielisesti todistelemaan, että hänen tulkintatapansa mukaan Jeesuksen olisi pitänyt jo palata...
Kyse ei ole tulkinnasta, vaan suorasta Raamatun tekstissä olevasta ja katteettomaksi osoittautuneesta Jeesuksen lupauksesta. Kaikkinainen meriselittely asian tiimoilta on tulkintaa.
Ja tarkoittanee, että sinä olet oikeassa ja tuhannet aihetta tutkineet eksegeetit väärässä? Vau!

Muut tulkitsevat, mutta sinulla yksin on Totuus? Kuulostaa perin tutulta tuo ajatus, mutta toisesta yhteydestä.

Aurora
Viestit: 24
Liittynyt: 05.09.2018 23:35

Re: Jeesus lupasi palata pian - erehtyikö hän?

Viesti Kirjoittaja Aurora » 02.10.2018 12:47

Markku Meilo kirjoitti:Kyse ei ole tulkinnasta, vaan suorasta Raamatun tekstissä olevasta ja katteettomaksi osoittautuneesta Jeesuksen lupauksesta. Kaikkinainen meriselittely asian tiimoilta on tulkintaa.
Yleensä, kun ihmiset kertovat siitä, millaiseen käsitykseen he ovat jostakin Raamatun teemasta tulleet, niin he myöntävät, että näin he ajattelevat oman tulkintansa mukaan. Sinulla en olekaan tälläistä havainnut, vaan tuot tosiaankin esiin, että asiahan on juuri näin kuten sinä sanot eikä se muulla tavoin voi olla.

Minun mielipiteeni on, että juuri tuon tyyppinen kommunikointi on sitä itseään, josta täällä niin kovasti on puhuttu eli julistamista. Etkö millään voisi ajatella ja ilmaista, että sinun mielestäsi Raamatun tekstien perusteella: ...ja sitten se oma kantasi esiin? Ymmärrän kyllä, että sinun tekee mielesi sanoa asia ponnekkaasti kuin fakta-asiana, koska uskot niin kovasti oman näkemyksesi oikeellisuuteen. Kuitenkaan sinun näkemyksesi siitä, miten tuo Jeesuksen paluu-teema tulisi ymmärtää, ei ole ainakaan ainoa esitetty tapa ymmärtää asia eikä mitenkään kiistatta ainoa oikeakaan. Kun luemme jotain teosta, tulee mukaan aina tulkinta jo ihan välittömästi. Esim täytyy pohtia ja tulkita, onko henkilön sanat tarkoitettu otettaviksi kirjaimellisesti vai kuvannollisesti. Täytyy pohtia myös mm, että kerrotaanko teoksessa (kuten Raamattu) tietystä asiasta vain yhdessä kohdassa vai onko asiakokonaisuutta selittäviä ja täydentäviä kohtia teoksessa monessakin kohtaa jne.

Niinpä pidetään yleensä varsin selvänä asiana, että varsinkaan syvällisiä teoksia kuten Raamattua ei voida ymmärtää niin, että katsotaan tietty kohta ja miten siinä lukee kirjaimellisesti ja siinä tulee heti esiin se, mitä kohta tarkoittaa.Eihän se näin mene, vaan aina ihminen tekee lukemastaan jonkun tulkinnan. Jo se on siis tulkinta, onko kohta kirjaimellista vai kuvannollista kertomusta, onko kohdassa yksi täyttymys/tarkoitus vai esim pienempi täyttymys/tarkoitus ja suurempi ja laajempi tarkoitus/täyttymys jne.

Toki sinä voit ajatella tästäkin Raamatun kohdasta miten sinä itse haluat, mutta tuntuu hyvin erikoiselta, että haluat kyseenalaistaa rankasti kaikki muut mahdolliset ajattelutavat asiasta ja pitää omaa ajattelutapaasi kuin itsestäänselvästi ainoana ja oikeana.

Kletos
Viestit: 325
Liittynyt: 13.01.2009 10:23

Re: Orjuudesta sananvapauteen?

Viesti Kirjoittaja Kletos » 02.10.2018 12:55

Markku Meilo kirjoitti:
Aurora kirjoitti:Niin, M. Meilolla on selvästikin kaunis tarkoitus pyrkiä jalomielisesti todistelemaan, että hänen tulkintatapansa mukaan Jeesuksen olisi pitänyt jo palata...
Kyse ei ole tulkinnasta, vaan suorasta Raamatun tekstissä olevasta ja katteettomaksi osoittautuneesta Jeesuksen lupauksesta. Kaikkinainen meriselittely asian tiimoilta on tulkintaa.
Lisäys edelliseen.

Oletan, että hallitset todella hyvin koineekreikan, jos pystyt todentamaan, että Jeesuksen lupaus oli katteeton. Missä olet opiskellut alkukieliä?

Kuten ilmeisesti tiedät, koineekreikan aikamuodot ja rakenne poikkevat hieman varsinkin suomalaisesta UM-version käännöksestä joka on tehty englanninkielisen käännöksen varaan.

Kaksi vuosituhatta sitten kirjoitetun tekstin ehdoton tulkinta vaatii jo melkoista pokkaa. Yleensä ehdottomia tulkintoja tekevät ne, jotka pitävät itseään Jumalan profeettoina. Ilmeisesti et itseäsi kuitenkaan sellaisena pidä?

Markku Meilo
Viestit: 13432
Liittynyt: 24.04.2007 10:28

Re: Jeesus lupasi palata pian - erehtyikö hän?

Viesti Kirjoittaja Markku Meilo » 02.10.2018 13:04

Kletos kirjoitti:Ja tarkoittanee, että sinä olet oikeassa ja tuhannet aihetta tutkineet eksegeetit väärässä? Vau!
Vaihdan käsitystäni heti kun joku osoittaa Raamatun Jeesuksen useiden mainintojen tarkoittavan todellisuudessa aivan jotain muuta kuin mitä ne luettuna tarkoittavat.

Vastaa Viestiin