Sivu 1/1

Jumalan pyhä nimi

Lähetetty: 23.01.2020 00:20
Kirjoittaja Johanneksen poika
Kuva

Väittäisin, että tämä juttu on Jehovan todistajien oppikysymysten kannalta vuoden merkittävin kirjoitus. Sain kahden vuoden tutkimustulokset jaettavaksi sivujeni kautta. Henkilö, joka on tämän jutun tehnyt, on tutkinut valtavasti heprean kieltä kahden vuoden ajan. Hän on saanut myös vahvituksia tutkimukselleen mm. teologisesta tiedekunnasta. Jehovan todistajien oma käsitys "Jehova"-nimestä on virheellinen, vaikkakin tuo muoto osoitetaan tässä tutkimuksessa oikeaksi. Mutta nimen merkitys ei ole se, mitä Jehovan todistajat väittävät. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että tietyillä verbeillä ei ole sellaisia verbimuotoja, joilla Jehovan todistajat perustelevat nimen merkitystä.

Tämä teksti tulee käsittelemään Jumalan nimen eri piirteitä, mm. sen oikeaa lausumistapaa ja merkitystä. Tekstin jälkeen on linkki PDF-tiedostoon, jossa perustellaan laajasti asiaa heprean kielen pohjalta.

Juttu sisältää myös kolme tärkeää PDF-dokumenttia, joihin on koottu todisteet asialle.

Jumalan nimi JHVH löytyy monista vanhoista käsikirjoituksista. Se on hepreankielinen nimi. Siksi sen kriittisen tarkastelun kohteeksi ei kelpaa niin sanotut "pakanakielet", kuten kreikka tai latina. Käännettäessä sanoja, varsinkin nimiä, kirjaimista saattaa muuttua suuri osa, jotka vaikuttavat suoranaisesti niiden merkitykseen. Käännettäessä hepreaa, kohdekielen on mahdotonta säilyttää nimien merkityksiä, jotka hepreassa ovat puolestaan aivan keskeisessä osassa.

Asia vaatii huolellista perehtymistä. Mutta se kannattaa.

Lue täältä.

Re: Jumalan pyhä nimi

Lähetetty: 23.01.2020 22:08
Kirjoittaja Pro et contra
Kiitos tutkimuksen tekijälle suuresta työstä sekä JP:lle julkaisemisesta! Mielenkiinnolla odotan mahdollista tutkimuksen kommentointia ja keskustelua.
Yhdyn tutkimuksen perusteella sen johtopäätökseen että Jumalan nimeä Jehova voidaan käyttää hyvällä omallatunnolla ja nimen merkitystä ei ole tarpeen selittää enempää mitä on Moosekselle selitetty ja minkä apostoli Johannes vahvistaa apokalyptisessa kirjassaan.

Re: Jumalan pyhä nimi

Lähetetty: 24.01.2020 01:01
Kirjoittaja Johanneksen poika
Pro et contra kirjoitti: 23.01.2020 22:08 Kiitos tutkimuksen tekijälle suuresta työstä sekä JP:lle julkaisemisesta! Mielenkiinnolla odotan mahdollista tutkimuksen kommentointia ja keskustelua.
Yhdyn tutkimuksen perusteella sen johtopäätökseen että Jumalan nimeä Jehova voidaan käyttää hyvällä omallatunnolla ja nimen merkitystä ei ole tarpeen selittää enempää mitä on Moosekselle selitetty ja minkä apostoli Johannes vahvistaa apokalyptisessa kirjassaan.
Tämän asian tutkiminen on tosiaan vaatinut paljon työtä. Harvalla on edes edellytyksiä ja tarmoa paneutua näin haastavaan työhön. Kyseessä on sentään heprean kieli, joka ei ihan kaikilta suju. Onneksi masoreetit ovat aikoinaan tehneet tarkkaa työtä jäljentäessään Raamatun tekstejä. Ilman heitä vokaaleja ei olisi edes teoriassa mahdollista saada selville.

Pidän suurena etuna ja kunniana, että tutkija päätti julkaista tutkimuksen tulokset minun sivujeni kautta. Olisi ollut varmasti paljon parempiakin julkaisualustoja. Toisaalta, sivujani lukee paljon sellaiset ihmiset, jotka ovat ainakin jollain tasolla kiinnostuneet myös Jumalan nimestä.

Re: Jumalan pyhä nimi

Lähetetty: 25.01.2020 13:18
Kirjoittaja Ariadna
Vähän taustoista kerrantaa:
Varhaisista Raamatun osista käy ilmi,että "isien jumala" oli alussa El (jumala) nuorempana jumalana Jahve (Herra) (joka katsotaan oikeammaksi muodoksi) jotka asteittain sulautuvat Israelin yhdeksi ainoaksi jumalaksi.
Palestiinan alueen jumaltarusto on runsaslukuinen, Elin jälkeläisiä oli ainakin 70 joista Jahve oli Palestiinan eteläisen osan ja eritoten paimentolaisten jumala, sama Jahve joka oli myös Mooseksen midialaisen apen ja papin palvoma vuoren jumala.

Vasta pakkosiirtolaisuuden ajan jälkeen vakiintui oppi Israelin jumalasta Jahvesta ainutlaatuisena ja muiden jumalien olemassaolon valheellisuudesta väärinä jumalina.

Pohjoisesta saapuneella Israelin esi-isällä Abrahamilla oli jumalanaan pohjoisen osan jumala El Shaddai joka myös antoi Abrahamille tulevasta tunnetun lupauksen maasta ja kansasta, kansasta jonka nimeen El jumala sidotaan vielä tänäkin päivänä.

Jehova vai Jahve,tutkijat pitävät Jahve muotoa oikeampana ja sen perusteella nimi tarkoittaa "hän saattaa tulemaan", tämä merkitys on ollut tiedossa jo kauan ja se kiistää kiistellyn merkityksen "Minä olen" joka taas sidotaan Jeesuksen jumalallisuuteen kolmiyhteisyyttä kannattavien keskuudessa.

Re: Jumalan pyhä nimi

Lähetetty: 25.01.2020 20:33
Kirjoittaja Pro et contra
Ariadna: Jehova vai Jahve,tutkijat pitävät Jahve muotoa oikeampana ja sen perusteella nimi tarkoittaa "hän saattaa tulemaan", tämä merkitys on ollut tiedossa jo kauan ja se kiistää kiistellyn merkityksen "Minä olen" joka taas sidotaan Jeesuksen jumalallisuuteen kolmiyhteisyyttä kannattavien keskuudessa.
Tutkimuksen mukaan "Jahve" ei ole heprean kieliopin mukainen.

Re: Jumalan pyhä nimi

Lähetetty: 26.01.2020 14:23
Kirjoittaja Ariadna
Mun tiedossani on vain tuo, että Yahweh perustuu varhaisiin Vanhan testamentin käännöksiin ja juutalaisuuden ulkopuolisiin ääntämistä kuvaaviin teksteihin, tetragrammin ääntäminen jahveksi oli käytössä aina 700-luvulle meidän aikaamme jolloin juutalaisten oppineiden keskuudessa tapahtui jokin lipsahdus tietoisestiko vai muuten vain nimi muuttui jehovaksi.

Re: Jumalan pyhä nimi

Lähetetty: 31.01.2020 17:23
Kirjoittaja Ariadna
"Kolmanneksi, Geseniusta saattoi ohjata todisteet, jotka löytyvät masoreettisia tekstejä vanhemmalta ajalta, joissa Jumalan nimi vokalisoidaan Ιαο, Ιαβεtai Ιαουε(ulkonäöllisesti varsin lähellä muotoa Jahve). Ongelmanatässä on kuitenkin se, että nämä lähteet ovat kreikankielisiä käännöksiäheprealaisesta tekstistä. Kuten edellä on selvitetty, juutalaiset eivät merkinneet tetragrammia lausuttavaan muotoon (keskimmäinen vokaali puuttui) hepreankielisiin käsikirjoituksiin. Lisäksi kohdekielenä kreikka on täysin erilaistafonetiikaltaan (ääntämiseltään), lingvistiikaltaan (kielen ominaisuuksiltaan) ja aakkosistoltaan kuin heprea. Tämä tarkoittaa sitä, että äänteet saattavat vaihdella paljonkin, eikä aina löydy edes vastaavia konsonantteja. Lisäksi kreikankielisiin käännöksiin ei voitu sisällyttää nimen merkitystä, vaan nimi käännettiin pelkkänä "nimilappuna". Kääntäjille riitti, että nimi oli suurinpiirtein sinne päin. Tätä taustaa vasten on erittäin hankalaa mennä tulkitsemaan kreikankielisestä käännöksestä,......."


Lainaus on tutkimuksesta ja olen eri täysin mieltä vaikka en hebreaa taidakaan Nimi ei voi olla Jehova, koska nimen Jahve taustalla on pitkät perinteet jo ennen kreikan ilmaantumista juutalaisiin teksteihin ja ihan oikeasti olen ihmeissäni jos sanotaan ettei YaHWeH ole hebrean kieliopin mukainen.

Esim.egyptiläisitä temppelilistoista faarao AmenofisIII:n ajalta noin 1400 eKr. ja faarao RamessesII:n kaudelta noin 1250 eKr. esiintyy maininta Jahvesta.

Toiseksi: on löytynyt kirje joka oli lähetetty Ylä-Egyptissä sijainneesta Jahven temppelistä Juudean persialaiselle kuvernöörille Bagohille jossa kuvataan Niilin saarella Elefantinella olleen Jahven temppelin tuho vuonna 410 eaa.sekä siinä pyydetään apua uuden temppelin rakentamiseen.

Kirjeessä viitataan myös vastaavan avun pyynnön lähetetyn Jerusalemin temppelin johtajille, johon ei ollut tullut vastausta. Saarella silloisten juutalaisten sotilaiden käyttämä nimi oli Jahu.
(nyt tiedämme miksi ei Jerusalemin juutalaisilta tullut vastausta: koska palvonta haluttiin keskittää vain ja yksin Jerusalemiin)

Jahu kuten lyhyempi muoto Jah antaa tutkijoille ensimmäisen vokaalin jumalan nimeen ja nuo nimet toistuvat useissa hebrealaisissa nimissä. kuten Zĕkharyāhû Suom. Sakarja, Yĕšaʿyāhû Jesaja,Ĕlîyāhû Elia, Ăzaryāhû Asarja.

Re: Jumalan pyhä nimi

Lähetetty: 31.01.2020 18:31
Kirjoittaja Pro et contra
Muistaakseni juuri tällä foorumilla on joskus osoitettu että Jahve on Palestiinan alueen vanha Jumala, en tiedä mitä nimiä Israelilaiset omaksuivat tai omaksuivatko... Jahven temppeli Elefantinessa voi olla vanhempaa perua mutta kuten tiedämme Jerusalemin oli paikka missä temppelin tuli olla.
Silossa pidettiin aikanaan Jumalan patsasta, kumpaako nimeä tästä sitten käytettiin mutta jokatapauksessa patsas tuhottiin lopulta.
Tutkimuksen lopussa esitetty yhteenveto ja kuvaus on mielestäni vakuuttava ja looginen.

Re: Jumalan pyhä nimi

Lähetetty: 24.02.2020 14:40
Kirjoittaja Jaakko Ahvenainen
Jehova tai Jahve. Itse asiassa ei kukaan voi sanoa tetragrammin lausuntatavasta mitään täsmällisen varmaa. Otaksuttavasti objekti kuitenkin nimensä tuntee kutsuttiinpa miksi tahansa. Vuoden 1992 kirkkoraamatun käännös perustuu Biblia Hebraica Stuttgartensiaan, sen 4:een laitokseen, Kittelin Biblia Hebraicaan 3:een laitokseen, jonka teksti ei juurikaan poikkea Leningradin koodeksin (1008/9) tekstistä ja mikä teksti myös oli mukana käännöksesä. Käännöksen pohjatekstiksi otettiin masoreettinen teksti sellaisenaan. Jumaalan nimen osalta päädyttiin nimeen Jahve.

Se, keitä käännöskomiteaan ja tarkastusjaostoon kunkin Vanhan testamentin kirjan kohdalla kuului, löytyy vuoden 1990 kirkolliskokouksen kevätistunnon pöytäkirjaliitteistä tai Suomen ev.lut. kirkon keskushallinnon julkaisusarjasta Sarja A 1990:1. En tässä käy heitä luettelemaan, mutta vakuutan asiantuntevuutta löytyvän.

Se taas, että Jumalan lausumattoman nimen oikeaa lausuntatapaa tutkitaan, on vallan mainio juttu. Ihan kiintoisa tutkielma tämä, minkä JoPon sivuilla esitellään. Tosin lähdemateriaali olisi mielellään saanut olla laajempi, mutta hyvä noinkin.

Re: Jumalan pyhä nimi

Lähetetty: 15.03.2020 09:37
Kirjoittaja Ariadna
Jaakko Ahvenainen kirjoitti:Vuoden 1992 kirkkoraamatun käännös perustuu Biblia Hebraica Stuttgartensiaan, sen 4:een laitokseen, Kittelin Biblia Hebraicaan 3:een laitokseen, jonka teksti ei juurikaan poikkea Leningradin koodeksin (1008/9) tekstistä ja mikä teksti myös oli mukana käännöksesä. Käännöksen pohjatekstiksi otettiin masoreettinen teksti sellaisenaan. Jumaalan nimen osalta päädyttiin nimeen Jahve.
Tämä jaksaa aina ihmetyttää, koska tiedetään alkukristittyjen käyttäneen Septuagintaa raamattunaan ja kun vielä tiedetään juutalaisten hyljänneen Septuagintan 100-luvulla kristittujen raamattuna ja koonneen omat hebrealaiset kirjoituksensa jotka ovat nyt sitten kristittyjen Vanha testamentti.

Tutkittaessa niitä keskenään huomataan juutalaisten lisänneen sinne alunperin kuulumatonta. Mm.tämä, lisätty osuus punaisella.

1.Kun.8:41-42 41 "Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden-
42 sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi-jos hän
tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin,"

Se taas, että Jumalan lausumattoman nimen oikeaa lausuntatapaa tutkitaan, on vallan mainio juttu. Ihan kiintoisa tutkielma tämä, minkä JoPon sivuilla esitellään. Tosin lähdemateriaali olisi mielellään saanut olla laajempi, mutta hyvä noinkin.
Tutkijan tulee olla perinpohjainen ja ottaa huomioon kaikki se uusi tieto joka on saatavilla. Mitä ja ketä tämä vanhan tiedon julkaiseminen hyödyttää? Jumalan nimi on verbi siihen tutkijat ovat päätyneet myös Jahven osalta, koska kaikki Raamatussa Jumalaan liittyvä on tekoja.

Ennen jumalan nimen salaamista oli sen ajan maailman yleiskielenä akkadi ja sen aikaisessa kirjeenvaihdossa käytettiin kunkin kansan jumalan nimeä, Israelin jumala mainitaan nimellä jawa ja kun tiedetään ettei akkadissa ole h kirjainta ollaan ainakin kaukana Jehova nimestä.