Miten Jehovan todistajat onnistuvat saamaan mielesi hallintaansa?

Yleistä keskustelua Jehovan todistajista.

Valvoja: Moderaattorit

Syväkurkku
Viestit: 468
Liittynyt: 06.04.2018 16:42

Miten Jehovan todistajat onnistuvat saamaan mielesi hallintaansa?

Viesti Kirjoittaja Syväkurkku »

Steven Hassan kertoo kirjassaan Combating Cult Mind Control miten kultit onnistuvat ottamaan ihmisen mielen haltuunsa ja muuttamaan tämän käyttäytymistä. Prosessiin liittyy kolme vaihetta:
 • sulattaminen (unfreezing),
 • muuttaminen (changing) sekä
 • jäädyttäminen (refreezing).
Sulattamisvaiheessa henkilön omaa persoonallisuutta pyritään heikentämään. Muuttamisvaiheessa persoonallisuutta muutetaan haluttuun suuntaan indoktrinaation eli mielenmuokkauksen avulla. Jäädyttämisvaiheessa uutta persoonallisuutta pyritään vahvistamaan ja estämään paluu henkilön omaan persoonallisuuteen. Prosessin kuluessa ihmisen oma persoonallisuus korvautuu uudella kulttipersoonallisuudella.

Kolmen askeleen malli on kehitetty jo 1940-luvulla ja on ensimmäisen kerran kuvattu Edgar Scheinin kirjassa Coercive Persuasion. Scheinin kirja perustuu kokemuksiin kiinalaisten käyttämistä aivopesumenetelmistä amerikkalaisia sotavankeja kohtaan. Nykyään kulteilla on käytettävissään vuosikymmenten kokemus ja psykologinen tutkimus, jolloin kulttien käyttämät menetelmät ovat paljon hienovaraisempia ja kehittyneempiä kuin menneisyydessä. Kultit pystyvät kustomoimaan menetelmänsä kohdehenkilön persoonallisuuden mukaan, käyttämään harhautuksia, ladattua kieltä, ajatusten pysäyttämistä sekä pelkojen istuttamista. Kolmen askeleen menetelmä on silti edelleen selvästi havaittavissa.

Jehovan todistajien käyttämät menetelmät noudattavat tarkasti kolmen askeleen menetelmää.

Uusien jäsenten värväämistä tapahtuu kulkemalla ovelta ovelle, päivystämällä ”kärryillä” julkisilla paikoilla, kirje- ja puhelinkampanjoilla sekä satunnaisella todistamisella kaikissa sopivissa tilanteissa. Värväämisen toteutus on näissä tavoissa erilaista, mutta tavoite ja kolmen askeleen noudattaminen samoja.

Värväämistyön lisäksi Jehovan todistajat saavat uusia jäseniä omista lapsistaan. Kolmen askeleen menetelmä soveltuu myös lapsi-indoktrinaatioon, joskin sisältö ja kesto poikkeavat aikuiseen kohdistetusta mielenmuokkauksesta. Sulattamisvaiheen merkitys on pienempi, koska lapselle ei ole koskaan päässyt muodostumaan vahvaa omaa persoonallisuutta. Tämä vaikeuttaa avun antamista kultissa koko ikänsä olleelle henkilölle.

Sulattaminen

Kun Jehovan todistajat kohtaavat potentiaalisesti värvättävän henkilön, he pyrkivät aluksi kartoittamaan tämän elämäntilannetta ja persoonallisuutta. Tällä tavoin indoktrinaatio pystytään kustomoimaan mahdollisimman tehokkaaksi. Jokaviikkoisissa kokouksissa Jehovan todistajia opastetaan käyttämään tehokkaita lähestymistapoja eri elämäntilanteisiin ja persoonallisuuksiin. Näitä tilanteita harjoitellaan lyhyiden demonstraatioiden avulla, joissa toinen näytteen esittäjistä esittää värvättävää ja toinen Jehovan todistajaa.

Aikaisemmin Jehovan todistajat tekivät jopa kirjallisia muistiinpanoja kohtaamistaan ihmisistä. Muistiinpanoihin saattoi sisältyä hyvin henkilökohtaisia tietoja kohdatuista henkilöistä, esimerkiksi tietoja terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, avio-ongelmista, mielentilasta jne. Suomessa laki kieltää nykyään tällaisten muistiinpanojen tekemisen. Nyt Jehovan todistajat painavat nämä asiat visusti mieleensä, kommunikoivat niistä keskenään suullisesti ja hyödyntävät tietoa lähestymistavan valinnassa.

Esimerkin kustomoidun lähestymistavan ohjeistuksesta tarjoaa Jehovan todistajien sisäiseen käyttöön tarkoitettu Valtakunnan palvelus 8.4.2008:
Ollessamme ovelta-ovelle-työssä saatamme tavata ihmisen, jolta on juuri kuollut perheenjäsen. Onko hänellä vielä tunteet pinnalla? Onko surevia sukulaisia parhaillaan hänen luonaan? Silloin saattaa olla parasta esittää asia lyhyesti (Saarn. 3:1, 7). Kenties voimme ilmaista osanottomme, antaa sopivan traktaatin, lehden tai kirjasen ja lähteä pois. Voimme palata sopivampaan aikaan kertomaan enemmän Raamatun lohduttavasta sanomasta.
Joskus tilanne voi olla sellainen, että jo ensitapaamisella voidaan sanoa enemmän. Vaikka tällöin ei kannatakaan ryhtyä oikaisemaan ovenavaajan vääriä näkemyksiä, voimme ehkä lukea hänelle Raamatun ylösnousemuslupauksesta (Joh. 5:28, 29). Vaihtoehtoisesti voimme kertoa, mitä Raamattu sanoo kuolleiden tilasta (Saarn. 9:5, 10). Jokin Raamatun ylösnousemuskertomus voisi myös lohduttaa (Joh. 11:39–44). Vielä yksi mahdollisuus on tarkastella uskollisen Jobin sanoja, joista heijastuu luottamus Jehovaan (Job 14:14, 15). Ennen lähtöä voisimme tarjota kirjasta Mitä meille tapahtuu kun kuolemme? tai Kun joku rakkaasi kuolee tai jotain muuta sopivaa kirjasta tai traktaattia. Voimme myös jättää puhuteltavalle Raamattu opettaa -kirjan ja kiinnittää hänen huomionsa 6. lukuun. Sitten voimme sopia, että käsittelemme aihetta lisää seuraavalla kerralla.
Sulattaminen on helpompaa, jos värvättävän persoonallisuus on valmiiksi rikkonainen. Tämän vuoksi Jehovan todistajat pyrkivät etsimään vaikeissa elämäntilanteissa olevia henkilöitä, joiden persoonallisuus on haavoittuvin. Näitä ovat esimerkiksi omaisensa menettäneet, avioeron juuri kokeneet, vaikeasti sairaat, yksinäiset jne.

Yksi sulattamiskeino on ravistella uhrin todellisuutta. Ihminen pitää saada hämilleen ja eksyksiin. Hänen ymmärrystään itsestään ja ympäristöstään pitää haastaa ja rikkoa. Tämä poistaa ihmisen luonnolliset puolustusmekanismit uusilta ajatuksilta. Jehovan todistajilla on tähän useita keinoja. Eräs keino on esittää todellisuus pahempana kuin se oikeasti on. Tämä tapahtuu paisuttelemalla ongelmia ja antamalla ymmärtää, että ongelmat ovat vain pahenemassa. Esimerkiksi Vartiotorni 1.10.2008 luettelee seuraavia globaaleja ongelmia, joiden väitetään täyttävän Raamatun ennustuksia nykyiselle lopun ajalle:
Kansainvälisiä sotia. Jeesus ennusti: ”Kansakunta nousee kansakuntaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan.”

Laajalle levinnyttä nälänhätää. ”Tulee olemaan nälänhätää”, Jeesus ennusti (Matteus 24:7).

Voimakkaita maanjäristyksiä. Jeesus sanoi: ”Tulee olemaan suuria maanjäristyksiä.” (Luukas 21:11.)

Vaikeita sairauksia. ”Tulee olemaan – – ruttotauteja”, Jeesus ennusti (Luukas 21:11).

Moraalin ja yhteiskunnan rappio. ”Laittomuuden lisääntymisen vuoksi useimpien rakkaus kylmenee”, ennusti Jeesus (Matteus 24:12).
Kirja Mitä Raamattu opettaa kysyy luvun Onko maailmanloppu lähellä? alussa seuraavaa:
OLETKO joskus uutisia katsellessasi miettinyt, voiko maailma mennä enää yhtään huonompaan suuntaan?
Todellisuudessa elämme parhaillaan ihmiskunnan parasta aikaa. Sotia on vähemmän kuin koskaan, nälänhätä alkaa olla voitettu ongelma eikä maanjäristysten tiheydessä ei ole mitään muutosta niin kauan kuin niitä on rekisteröity. Lääketieteellä on hoito useimpiin sairauksiin, minkä seurauksena ihmisten eliniän odote on kasvanut suuresti. Moraalin ja yhteiskunnan rappiosta ei ole mitään todisteita verrattuna aikaisempiin aikoihin. Mutta paisuttelemalla näitä ongelmia värvättävälle saadaan syntymään voimaton ja ahdistunut olo. Värvättävän käsitys ympäristöstään muuttuu. Seuraavaksi värvättävälle sitten kerrotaan, että kultilla onkin ratkaisu kaikkiin ongelmiin.

Toinen kulttien käyttämä sulattamiskeino on tunteisiin vetoaminen. Positiivinen tunnetila alentaa puolustusmekanismeja. Ovella käyvät tai kärryillä seisovat Jehovan todistajat on opetettu hymyilemään ja välttämään kaikkia konflikteja keskusteluissa. Kultin sanoma vetoaa tunteisiin lupaamalla paratiisin, jossa Jumala pyyhkii pois kaikki kyyneleet silmistä. Värvättävillä on mahdollisuus tavata kuolleet läheisensä. Jehovan todistajien musiikki on hyvin tunnepitoista. Viime vuosien siirtyminen painotalosta mediataloksi on tuonut aivan uudet työkalut tunnepitoisen sanoman luomiseen. Sadoilla tuotetuilla videoilla Jehovan todistajat esitetään hymyilevinä, iloisina ihmisinä. ”Maailman ihmiset” - muut kuin Jehovan todistajat - esitetään onnettomina ja joskus jopa väkivaltaisina. Videoiden taustalla soi tunteisiin vetoava musiikki. Videoiden tuottamiseen on satsattu miljoonia ja miljoonia dollareita.

Kirja Hyödy teokraattisen palveluskoulun opetuksesta opastaa sopivan tunnetilan luomista seuraavasti:
Ehdotuksia kenttäpalvelusta varten. Lähesty ihmisiä kenttäpalveluksessa ystävällisesti. Pyri aloittamaan keskustelu teitä molempia kiinnostavasta aiheesta esittämällä ajatuksia herättävä kysymys, silloin kun se tuntuu sopivalta. Yritä samalla katsoa puhuteltavaa silmiin tai ainakin kasvoihin kunnioittavasti ja ystävällisesti. Lämmin hymy sellaisen ihmisen kasvoilla, jonka katse säteilee sisäistä iloa, on hyvin vetoava. Se kertoo puhuteltavalle paljon siitä, millainen ihminen olet, ja auttaa häntä olemaan levollisempi, kun keskustelette… Katso sen sijaan usein hänen kasvoihinsa luonnollisesti ja ystävällisesti.
Kolmas sulattamiskeino on pelkojen istuttaminen. Jehovan todistajat ovat mestareita istuttamaan pelkoja. Hyvänä esimerkkinä tästä on aiemmin mainittu globaalien ongelmien liioitteleminen. Lisäksi heidän perussanomansa mukaan ihminen kuolee lähitulevaisuudessa Harmagedonissa, ellei liity kulttiin. Tämä varmasti istuttaa pelkoa indoktrinoitavaan. Julkaisuissa esitetään usein väkivaltaisia kuvia ja videoilla bunkkereissa pelkääviä ihmisiä sekä vihamielisiä sotilaita. Jehovan todistajat kokevat olevansa jatkuvassa sotatilassa ympäristönsä kanssa ja vainon alaisina. Pelkoja synnytetään myös kuvailemalla värvättävän haavoittuvuutta.

Neljäs sulattamiskeino on uuden tiedon syöttäminen niin nopeasti, että henkilö ei kykene sitä käsittelemään. Tämä hämmentää uhria. Kun Jehovan todistajat kertovat uskostaan, uhri joutuu omaksumaan ladatulla kielellä esitettyjä käsitteitä niin nopeassa tahdissa, ettei todellisuudessa pysty sulattamaan kaikkea. Jehovan todistajien oppirakennelma on ladattujen käsitteiden hämähäkinverkko. Jos kysyt yhdestä käsitteestä, saat vastaukseksi pari uutta ladattua käsitettä päättymättömässä ketjussa. Lopulta värvättävä antaa periksi. Usein tämä periksi antaminen liittyy siihen, että muutkin näyttävät uskovan samaan asiaan. Ja nämä muut näyttävät ihan järkeviltä ihmisiltä.

Viides sulattamiskeino on värvättävän saaminen mukaan kultin toimintaan. Toimintaan voi liittyä osallistuminen kokoontumisiin, rukouksiin ja lauluihin. Tämä heikentää uhrin tarvetta yksityisyyteen ja vähentää tarvetta olla yksin ja ajatella. Jehovan todistajat pyrkivät saamaan uhrin mahdollisimman nopeasti kokouksiinsa. Kokouksissa uhria rakkauspommitetaan ja näin uhrin positiivista tunnetasoa nostetaan. Kokouksissa Jehovan todistajat on opetettu hymyilemään, olemaan onnellisen näköisiä ja ystävällisiä. Tunnepitoinen musiikki nostaa edelleen tunnelmaa.

Jehovan todistajien sisäiseen käyttöön tarkoitettu Kristityn elämä ja palvelus kirjoittaa 7. syyskuuta 2016 artikkelissa Paranna palvelustaitojasi: Kannusta kiinnostuneita tulemaan kokouksiin seuraavasti:
MIKSI TÄRKEÄÄ? Kokoukset antavat meille säännöllisesti mahdollisuuden laulaa Jehovalle ja ylistää häntä (Ps 149:1). Kokouksissa meitä opetetaan toimimaan Jumalan tahdon mukaan (Ps 143:10). Raamatun totuudesta kiinnostuneet ja tutkisteluoppilaat edistyvät usein nopeammin, kun he alkavat käydä kokouksissa.
Jehovan todistajien käyttämä nimitys ”kiinnostunut” tarkoittaa värvättävää, indoktrinaation uhria.

Kuudes sulattamiskeino on kaksoissidosilmausten käyttö. Kaksoissidosilmaus tarkoittaa viestiä, jossa henkilö joutuu vastaanotetun viestin tulkinnoissa stressitilanteeseen niin, että vaihtoehdot ovat ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi, kun sanat kertovat myönteisestä suhtautumisesta mutta viestittäjän olemus kertoo kielteisestä suhtautumisesta. Yhteenkin lauseeseen voi sisältyä kaksoissidosilmaus. Esimerkiksi muinaisten kreikkalaisten keksimä käsky ”älä tottele minua!”. Kaksoissidosilmaus liittyy myös tilanteeseen, jossa viestinnän seuraajan on mahdotonta havaita koko viestintätilannetta. Kaksoissidosilmaukset voidaan jakaa positiivisiin ja negatiivisiin. Positiivinen kaksoissidosilmaus toteutuu silloin, jos vaikeasti ymmärrettävässä viestissä aukenee lopulta joku vitsi. Negatiivinen kaksoissidosilmaus on sellainen, joka lisää tuskaa.

Jehovan todistajat ovat kaksoissidosilmausten mestareita. Kun he saapuvat ovellesi, he ovat hyvin pukeutuneita, siistejä ja ystävällisiä. Tämä on suuressa ristiriidassa heidän todellisen viestinsä kanssa. Todellinen viesti on, että lähitulevaisuudessa 99 % maapallon väestöstä tapetaan. Jos saman viestin esittäisi nukkavieru, farkkuihin ja t-paitaan pukeutunut likainen partasuu, viesti olisi helpompi torjua.

Esimerkkejä Jehovan todistajien käyttämistä kaksoissidosilmauksista on muitakin:
 • Kun olet jonkun aikaa käynyt kokouksissa, sinulla on ”etu” päästä siivoamaan valtakunnansalin vessoja. Kaikki ikävät tehtävät ovat ”etuja”. Vessojen pesu ei todellakaan ole mikään etu.
 • Jehovan todistajana sinun on rakastettava Jehovaa, Järjestöä ja muita Jehovan todistajia. Tässä on ristiriita, koska ihmistä ei voi käskeä rakastamaan ketään. Todellinen sanoma on: ellet rakasta Jehovaa, kuolet. Onko rakkaus tuollaista?
 • Jehovan todistajat opettavat, että ainoa peruste avioerolle on aviopuolison pettäminen ja että Jehova vihaa avioeroa. Kuitenkin vanhimmistolla on vapaus myöntää poikkeus avioeron ottamiseen, jos puoliso kovasti vastustaa kultin valtaa ja on uhka ”hengellisyydelle”. Jälleen ristiriitainen viesti.
 • Jehovan todistajat kutsuvat karttamista rakkaudelliseksi järjestelyksi. Kaikkien välien katkaiseminen perheenjäseneen ei todellakaan ole rakkautta.
 • Ihmisten ovilla käyminen värväämässä uusi jäseniä on ”ilo”. Todellisuudessa vieraiden ihmisten ovilla käyminen ja häiritseminen ei ole mikään ilo kenellekään tolkun ihmiselle.
Jehovan todistajien viesti on usein sellaista, josta ei selviä koko viestintätilanne. He esimerkiksi käyttävät Raamatusta ja muista teoksista asiayhteyksistään irti otettuja lainauksia. Raamatunjakeita tulee yleensä niin nopeaan tahtiin, ettei uhri pysty eikä ehdi näkemään asiayhteyttä. Myös tämä on kaksoissidosilmausten käytölle tunnusomaista.

Kaksoissidosilmausten käytön pääasiallinen tarkoitus on muokata uhrin asenteita. Ikäviltä kuulostavat asiat saadaan kuulostamaan positiivisilta.

Seitsemäs sulattamiskeino on harhautusten ja suoranaisten petosten sekä valheiden käyttö. Jehovan todistajat käyttävät omaa raamatunkäännöstään, joka on muutettu heidän oppinsa mukaiseksi. Harvalla uhrilla on edellytyksiä arvioida käännöksen pätevyyttä.

Jehovan todistajien verkkosivuston osio Usein kysyttyä on varmasti ensimmäisiä sivustoja, joihin uusi värvättävä saattaa eksyä. Osio on täynnä puolitotuuksia ja suoranaisia valheita, jotka on asioita vääristelemällä saatu ehkä näyttämään teknisesti tosilta. Näitä ovat esimerkiksi:
 • ”Uskovatko Jehovan todistajat, että vain he pelastuvat? Eivät usko.”
  - Jokainen Jehovan todistaja tietää, että oppiensa mukaan nykyisin elävistä ihmisistä ainoastaan aktiiviset, uusien jäsenien värväämistyöhön osallistuvat pelastuvat.
 • ”Suhtautuvatko Jehovan todistajat suvaitsevaisesti muihin uskontoihin? Noudatamme Raamatun neuvoa ”kunnioittaa kaikkia” – huolimatta heidän uskonnollisista näkemyksistään (1. Pietarin kirje 2:17, Kirkkoraamattu 1938).”
  - Jehovan todistajat eivät todellakaan suhtaudu muihin uskontoihin suvaitsevaisesti. Vastauksessa ei ole vastattu kysymykseen, mutta siitä saa sen valheellisen vaikutelman, että Jehovan todistajat olisivat suvaitsevaisia.
 • ”Ovatko Jehovan todistajat kreationisteja? Eivät ole.”
  - Tämän suurempaa valhetta ei ole.
 • ”Miten Jehovan todistajat suhtautuvat tieteeseen? Me kunnioitamme tieteen saavutuksia ja hyväksymme sellaiset tieteelliset havainnot, joita todisteet tukevat”.
  - Todellisuudessa Jehovan todistajat eivät saa hakeutua yliopisto-opintoihin ja jos jokin tieteellinen tieto on ristiriidassa kultin opin kanssa, kultti on tietysti oikeassa.
 • ”Yrittävätkö Jehovan todistajat ansaita pelastuksen käymällä ihmisten ovilla? Eivät yritä.”
  - Valhe.
 • ”Ovatko Jehovan todistajat muuttaneet Raamattua omien käsitystensä mukaisiksi? Eivät ole.”
  - Valhe.
 • ”Antavatko Jehovan todistajat katastrofiapua? Kyllä.”
  - Käytännössä valhe. Vähäinen apu on kohdennettu ainoastaan Jehovan todistajille ja joskus se on ollut vastikkeellista. Vähäinen apu on tehty mediakäyttöön ja estämään Jehovan todistajien verovapauden menetys Yhdysvalloissa, joka perustuu siihen, että Jehovan todistajat on luokiteltu hyväntekeväisyysjärjestöksi.
 • ”Miten Jehovan todistajat suhtautuvat koulutukseen? Koulutusta koskeva näkemyksemme perustuu Raamatussa oleviin periaatteisiin. Jokainen todistaja kuuntelee Raamatun avulla valmennetun omantuntonsa ääntä päättäessään, miten hän soveltaa näitä periaatteita.”
  - Valhe, koska yksittäisellä todistajalla ei ole mahdollisuutta yliopisto-opintoihin. Jos vanhimman lapsi menee yliopistoon, vanhin menettää asemansa.
 • ”Ovatko Jehovan todistajat kultti? Jehovan todistajat eivät ole kultti.”
  - Tämä on mitä suurimmassa määrin valhe. Johtava kulttiasiantuntija Steven Hassan on luokitellut Jehovan todistajat vaaralliseksi kultiksi.
 • ”Voiko Jehovan todistajista erota? Kyllä.”
  - Jälleen valhe. Teknisesti voi erota, käytännössä ei. Jos eroaa, menettää samalla kaikki sukulaiset ja ystävät, jotka ovat Jehova todistajia.
 • "Karttavatko Jehovan todistajat niitä, jotka ovat aiemmin kuuluneet heihin? Me emme karta niitä, jotka on kastettu Jehovan todistajiksi mutta jotka ovat lakanneet kertomasta hyvää uutista toisille tai ehkä jopa ajautuneet pois todistajien yhteydestä. Päinvastoin haluamme auttaa heitä ja yrittää saada heidät jälleen kiinnostumaan hengellisistä asioista.”
  - Kysymykseen ei jälleen ole suoraan vastattu vaan vastaus on asian vierestä. Tämä on jälleen suuri valhe, karttaminen on arkipäivää miljoonille Jehovan todistajista lähteneille.
Kultista kiinnostuneet jaetaan vuohiin ja lampaisiin. Vuohiin kuuluvat saattavat aiheuttaa ongelmia kultin sisällä, eikä heihin kannata tuhlata voimavaroja. Jehovan todistajat ovat määritelleet tarkasti, miten paljon aikaa yhteen potentiaaliseen värvättävään saa käyttää aikaa.

Vuoden 2020 aluekonventissa esitettiin videoitu tarina Jadesta ja Neetasta. Neetan tehtävä videolla on indoktrinoida saman ikäinen Jade. Tarina oli yksityiskohtainen ohje siitä, miten sulatusvaihe tulee tehdä. Ohjelma antoi neljätoista vinkkiä:
 • Kysymysten esittäminen: Käytä kysymyksiä uskotellaksesi että kiinnostuneen ajatuksilla on merkitystä ja saadaksesi tietää miten häntä on tehokkainta lähestyä.
 • Sitouttaminen: Pyydä kiinnostunutta lukemaan ääneen materiaalia jolloin hän tuntee olevansa mukana oppimisprosessissa
 • Kuvausten käyttö: Käytä kuvauksia jotka eivät välttämättä todista väitteitäsi, mutta saa ne tuntumaan järkeenkäyviltä.
 • Strukturointi: Aseta kiinnostuneelle selkeä aikataulu materiaalin läpikäynnille (”tutkimiselle”) ja kehu heidän älykkyyttään jos he vastustelevat.
 • Kiitollisuudenvelka: Auta kiinnostunutta jossakin käytännön asiassa saadaksesi hänet kiitollisuudenvelkaan.
 • Infantilisointi: Saa kiinnostunut uskomaan, että hän on kuin lapsi joka tarvitsee ohjausta.
 • Tiedon kontrollointi: Pitäydy ainoastaan Seuran hyväksymään materiaaliin vastataksesi kiinnostuneen kysymyksiin.
 • Tutustuttaminen: Tutustuta kiinnostunut kanssauskoviin luodaksesi painetta kiinnostuneelle hyväksyä vaatimukset.
 • Sitkeys: Jätä huomiotta kiinnostuneem maailmalliset tavoitteet ja ole sitkeä pitääksesi yllä tutkistelua.
 • Tunteet ohittavat logiikan: Saa kiinnostunut vakuuttuneeksi, että lopulta faktat eivät ratkaise vaan se mitä tuntee sisällä.
 • Rakkauspommitus: Painosta kiinnostunut osallistumaan kokouksiin jotta kanssauskovat voivat saada kiinnostuneen tuntemaan itsensä hyväksytyksi ja rakastetuksi
 • Sosiaalinen remontti: Suostuttele kiinnostunut hylkäämään olemassa oleva sosiaalinen verkostonsa ja olemaan tekemisissä ainoastaan kanssauskovien kanssa.
 • Käytöksen kontrollointi: Painosta kiinnostunut muuttamaan käyttäytymistään ja ajatteluaan olemaan sopusoinnussa ryhmän odotusten kanssa.
 • Lojaalisuuden testaus: Kun kiinnostunut asettaa ryhmän miellyttämisen perhesiteiden ylläpitämisen edelle, sulatusvaihe on suoritettu.
Konventtiohjelmassa ei tietenkään käytetty kulttiteknisisä termejä kuten sulatus, mutta sisältö oli juuri tämä. Lloyd Evans teki tästä neljäntoista kohdan indoktrinaatio-ohjelmasta loistavan dokumentin kanavallaan.

Sulattamisvaiheen seurauksena uhri lopulta antaa periksi ja sopeutuu oppeihin. Kun uhrin vanha persoonallisuus on heikennetty, uhri on valmis seuraavaan vaiheeseen.

Muuttaminen

Muuttaminen tapahtuu luomalla henkilölle uusi persoonallisuus – uusi tapa käyttäytyä, ajatella ja tuntea. Uusi persoonallisuus korvaa edellisessä vaiheessa heikennetyn uhrin oman persoonallisuuden.

Kultit yrittävät yleensä pitää tavoitteen uuden persoonallisuuden luomisesta piilossa. Jehovan todistajat eivät ole välittäneet peittää tätä tavoitetta. He puhuvat avoimesti ”pukeutumisesta uuteen persoonallisuuteen”. Tässä on luultavasti luotettu siihen, etteivät useimmat uhrit ja kultin jäsenet ole tietoisia kulttimekanismeista.

Vartiotorni kirjoittaa vuoden 2017 tutkittavassa elokuun numerossa artikkelissa Pukeudu uuteen persoonallisuuteen ja pidä se ylläsi mm. seuraavaa:
Uusi persoonallisuus.” Tämä ilmaus esiintyy Pyhän Raamatun Uuden maailman käännöksessä kaksi kertaa (Ef. 4:24; Kol. 3:10). Se tarkoittaa persoonallisuutta, joka on ”luotu Jumalan tahdon mukaan”. Onko meidän mahdollista kehittää itsellemme tällainen uusi persoonallisuus? Kyllä on, koska Jehova loi meidät ihmiset omaksi kuvakseen. Siksi pystymme jäljittelemään hänen ihastuttavia ominaisuuksiaan.
….
Koska olemme perineet ensimmäisiltä vanhemmiltamme epätäydellisyyden, meillä on vääriä haluja. Lisäksi meihin vaikuttaa ympäristö, jossa elämme. Voimme kuitenkin Jehovan avulla onnistua tulemaan sellaisiksi ihmisiksi kuin hän haluaa meidän olevan.

Kun kerromme valtakunnan sanomaa, meillä on erinomainen tilaisuus ”tehdä hyvää kaikille”.

Me ihmiset olemme epätäydellisiä, joten meidän on paljon vaikeampaa välttää ylpeyttä ja ylimielisyyttä. Meidän on silti mahdollista pukeutua nöyryyteen…Kaikkien Jehovan palvelijoiden tulee olla nöyriä.

Lempeyden ja kärsivällisyyden osoittaminen ei ole kristityille valinnanvaraista. Se on pelastuksen edellytys.

Meidän täytyy olla kärsivällisiä, huomaavaisia ja nöyriä…

Miten rakkauden osoittaminen palkitaan? Seurakunnista tulee yksimielisiä, mikä tuottaa kunniaa Jehovalle. Kiinnostuneet panevat tämän merkille ja haluavat liittyä joukkoomme.

Meidän tulisi kysyä itseltämme: mitä muutoksia minun täytyy vielä tehdä, jotta voisin riisua pois vanhan persoonallisuuteni pysyvästi?
Artikkelista käy selvästi ilmi millaisia Jehovan todistajien kulttipersoonallisuuksien tulee olla: nöyriä, vastaansanomattomia, yksimielisiä ihmisiä, jotka käyttävät aikansa uusien jäsenien hankintaan. Voiko tämän kulttimaisempaa uutta persoonallisuutta olla?

Henkilön omasta, alkuperäisestä persoonallisuudesta olen joskus kuullut käytettävän nimitystä "vanha Aatami".

Muuttamisvaiheen mielenmuokkaus tapahtuu sekä muodollisesti kokousten muodossa että epävirallisemmin viettämällä aikaa kultin jäsenten kanssa. Mielenmuokkausta jatketaan myös sulattamisvaiheen tekniikoilla.

Toistot ja monotoonisuus ovat tärkeässä asemassa. Materiaalia toistetaan uudelleen ja uudelleen viikosta toiseen. Vaihteluksi esittäjiä saatetaan vaihtaa, mutta viesti pysyy samana. Viestin ydin on siinä, miten huono ulkopuolinen maailma on ja miten kultin ulkopuoliset eivät tiedä miten ongelmat tulisi ratkaista. Ainoastaan kultilla on ratkaisu. Uskon merkitystä korostetaan. Monotoonisuus menee usein niin pitkälle, että kokoontumisten aikana ihmiset saattavat torkahdella. Tila alkaa muistuttaa hypnoosia. Vaikka ihminen torkahtelisi, hän edelleen vastaanottaa kultin viestiä ja torkahdellessa puolustusmekanismit ovat herpaantuneet.

Uusi jäsen pyritään saamaan käännytystyöhön mahdollisimman nopeasti. Sosiaalipsykologian tutkimuksesta tiedetään, että mikään ei vahvista uskoa niin paljon kuin uusien ihmisten värvääminen uskomaan samoihin asioihin. Uhri alkaa etsiä uusia uhreja ja rooli on muuttunut uuden persoonallisuuden myötä.

Käyttäytymistä muutetaan aluksi hitaasti, sitten kiihtyvään tahtiin. Aluksi kerrotaan helposti sulateltavia asioita siirtyen vähitellen vahvempaan ruokaan. Käyttäytymistä alkavat ohjata kultin erilaiset säännöt, jotka saattavat koskea monia elämän alueita pukeutumisesta ja ilmiasusta lähtien. Aluksi kultti saattaa määritellä, miten saat pukeutua ja miten pitkät ovat hiuksesi tai pidätkö partaa. Lopulta kultti määrittelee kenen kanssa olet tekemisissä, kenen kanssa saat asua tai seurustella ja miten vietät aikasi. Lopulta kultti sääntelee elämäsi kaikki osa-alueet, seksuaalisuudesta lähtien.

Kultit käyttävät uuden persoonallisuuden luonnissa mallioppimista. Uudet jäsenet oppivat käyttäytymissäännöt vanhoilta jäseniltä ja alkavat matkia näitä. Tämä palvelee kulttia myös siinä, että näin vanhat jäsenet pyrkivät pitämään käytöksensä mahdollisimman lähellä kultin sääntöjä. Tämä myös kasvattaa vanhojen jäsenten itsetuntoa. Edelleen uusi jäsen alkaa vähitellen haluta olla arvostettu vanha jäsen.

Uuden identiteetin luontia auttavat myös uudet nimet tai nimitykset. Uusi persoonallisuus on joko ”veli” tai ”sisar” tai ”julistaja”.

Eräs kultin keino muuttamiseen on kokemusten käyttö. Kultti pyrkii keräämään tietoa uhrista, tämän elämästä ja läheisistä. Näitä kokemuksia voidaan hyödyntää myöhemmin kultin värväämistyössä ja kultissa jo mukana olevien uskon vahvistamisessa. Lisäksi kultti voi käyttää jotakin arkaluonteista tietoa henkisenä painostuskeinona.

Muuttamisessa näyttelee tärkeää osaa kultin jäsenten luoma vertaispaine. Kultin jäsenet tietävät aina, mikä on parasta sinulle. Kulttiin muodostuu orgaanisesti pieniä ryhmiä. Jos esität kultin vastaisia mielipiteitä, sinut suljetaan nopeasti ryhmän ulkopuolelle.

Muuttumisessa käytetään myös palkintoja. Kultin sääntöjen mukaan toimiminen palkitaan julkisesti samalla nostaen uhrin statusta kultissa.

Jäädyttäminen

Jäädyttämisvaiheessa uusi persoonallisuus pyritään vakiinnuttamaan. Entisen elämän hyviä puolia vähätellään ja huonoja puolia paisutellaan. Uhri tulee saada tuomitsemaan entinen, syntinen persoonansa. Pahinta, mitä voi tehdä on käyttäytyä vanhan persoonansa mukaisesti. Vastaavasti uuden elämän hyviä puolia hehkutetaan, ”paras elämä ikinä”. Huonoja puolia uudessa elämässä ei ole. Vähitellen myös uhrin oma muisti alkaa vääristyä ja uhri muistaa itsekin entisen elämänsä synkkänä.

Uhrin uusi perhe on kultti ja siteet vanhaan perheeseen tulee pitää löyhinä tai luopua niistä kokonaan. Vanhimmat korvaavat vanhemmat. Samoin yhteydet entisiin ”maailmallisiin” ystäviin pikkuhiljaa katkeavat.

Vähitellen uhri luopuu myös erityislahjojensa käytöstä, kiinnostustensa kohteista sekä harrastuksistaan.
Kultti antaa uhrin elämälle uuden tarkoituksen ja toimintaa, joka kiinteyttää uuden persoonallisuuden. Usein tämä toiminta liittyy uusien kulttijäsenten hankintaan.

Kultti edellyttää myös taloudellisia uhrauksia. Tehdäkseen uhrista riippuvaisemman kultti pyrkii estämään uhrin taloudellista menestymistä kultin ulkopuolella. Parhaiten tämä onnistuu estämällä uhrin ammatillinen tai muu kouluttautuminen. Pahimmillaan tämä johtaa siihen, että uhrilla ei ole kunnollista ammattia ja hänen eläkekertymänsäkin on minimaalinen. Uhri tietää, että jos hän jättäisi kultin hän olisi tyhjän päällä. Uhrista alkaa tuntua, että elämää ei ole olemassa kultin ulkopuolella. Uhri alkaa tässä vaiheessa olla kultin vanki.

Jäädyttämisessä Jehovan todistajat käyttävät myös ajatusten pysäyttämistä. Psykologia käyttää tekniikkaa positiivisessa mielessä mm. pakkomielteisten ajatusten hallinnassa. Kultit käyttävät tekniikkaa estääkseen jäseniään ajattelemasta kultille vahingollisia ajatuksia, kuten epäilyjä kultin opeista. Kristityn elämä ja palvelus 7.9.2019 kirjoittaa:
Aina ei ole helppoa välttää vääriä ajatuksia. Sen lisäksi että meidän täytyy taistella omaa syntistä ihmisluontoamme vastaan, meitä vastustaa myös Saatana, ”tämän maailman jumala” (2Ko 4:4). Hän kontrolloi joukkotiedotusvälineitä, joten televisiossa, radiossa, internetissä ja painetuissa julkaisuissa on tarjolla paljon ala-arvoista materiaalia. Jos emme valitse tarkkaan sitä, millä täytämme mielemme, vaarana on, että ajattelumme ja lopulta myös käytöksemme turmeltuvat (Ja 1:14, 15).
Voisiko ajatusten pysäyttämistä kultti ohjeistaa selkeämmin?

Jehovan todistajien tehokkain jäädyttämiskeino on karttamisen käyttö. Jos palaat entiseen persoonallisuuteesi, menetät kaikki ystäväsi ja kultissa mukana olevat sukulaisesi. Uhri on lopullisesti kultin vanki.

Kaksi persoonallisuutta

Kulttien jäsenillä on kaksi persoonallisuutta, oikea alkuperäinen ja kultin luoma keinotekoinen persoonallisuus. Jopa kulttiin syntyneillä on kulttipersoonallisuuden alla ”oma minänsä”. Feikki kulttipersoonallisuus ja ihmisen aito persoonallisuus voivat olla syvässä ristiriidassa keskenään ja aiheuttaa ahdistusta ja mielenterveydellisiä ongelmia.

Ihmisellä saattaa olla hetkiä, jolloin kulttipersoona on käytössä ja joskus saattaa olla aito persoona käytössä. Kulttipersoonan päällä olon voi jopa havaita. Puhe muuttuu tällöin usein robottimaiseksi ja henkilö toistaa luupissa kultin mantroja. Äänensävy muuttuu painokkaaksi ja volyymi lisääntyy, asento muuttuu jäykemmäksi ja kasvojen lihakset kiristyvät. Silmien katse muuttuu lasimaiseksi ja ikään kuin katsoo toisten läpi. Kun oma persoona palaa, äänensävyt ovat vivahteikkaimpia ja tunneskaala laajempi. Eleitä käytetään luonnollisemmin ja enemmän ja tunteita näytetään. Olemus on rennompi ja puheeseen voi liittyä huumoria. Katsekontakti onnistuu helpommin. Tämä saattaa kuulostaa naurettavan yksinkertaistetulta, mutta Hassanin mukaan toimii hyvin usein.

Hassanin mukaan avaintekijä kultin uhrin auttamisessa on vahvistaa ihmisen omaa persoonallisuutta kulttipersoonallisuuden alla. Vahvistaa niitä asioita, joista henkilö on aidosti kiinnostunut, opiskelusta, harrastuksista, mielenkiinnon kohteista. Olennaisena osana tätä oman persoonallisuuden vahvistamista on saada uhrille positiivisia kokemuksia ihmisistä, jotka eivät kuulu kulttiin.

Ovatko kulttien käyttämät mielenhallinnan keinot aina tietoisia ja tarkoituksellisia?

Kun kultti käyttäytyy mielenhallinnan oppien mukaisesti, se ei tarkoita, että jossakin kultin johdossa olisi joukko ihmisiä, jotka tietoisesti seuraisivat sosiaalipsykologian tutkimuksia ja tietoisesti käyttäisivät mielenmuokkauksen menetelmiä kultin jäseniin. Toki se joskus voi sitäkin tarkoittaa.

Jehovan todistajien osalta en usko, että hallintoelin miettisi sosiaalipsykologian teorioita ottaakseen haltuunsa ihmisten mieliä. Mielenhallinnat keinot on otettu käyttöön siitä yksinkertaisestä syystä, että ne on havaittu hyviksi ja toimiviksi organisaation kannalta.

Uskonnot ja kultit ovat keskellä omaa evoluutiotaan. Mielenhallinnan menetelmät tarjoavat organisaation eloonjäämisen kannalta edun. Richard Dawkins on käsitellyt tätä kiehtovaa uskontojen evoluutiota kirjassaan The God Delusion.
Viimeksi muokannut Syväkurkku, 25.09.2020 21:40. Yhteensä muokattu 8 kertaa.
martti näätinki

Re: Miten Jehovan todistajat onnistuvat saamaan mielesi hallintaansa?

Viesti Kirjoittaja martti näätinki »

Jokaisen Jehovan todistajaksi ryhtyvän pitäisi lukea tämä teksti harkiten, rauhallisesti edes kerran.
Myös muiden jo Jehovan todistajana olevien.
Harmus
Viestit: 122
Liittynyt: 10.05.2013 10:58

Re: Miten Jehovan todistajat onnistuvat saamaan mielesi hallintaansa?

Viesti Kirjoittaja Harmus »

Kiitos pitkästä ja hyvästä kirjoituksesta. Näitä on hyvä kerrata silloin tällöin.

"Hassanin mukaan avaintekijä kultin uhrin auttamisessa on vahvistaa ihmisen omaa persoonallisuutta kulttipersoonallisuuden alla. Vahvistaa niitä asioita, joista henkilö on aidosti kiinnostunut, opiskelusta, harrastuksista, mielenkiinnon kohteista. Olennaisena osana tätä oman persoonallisuuden vahvistamista on saada uhrille positiivisia kokemuksia ihmisistä, jotka eivät kuulu kulttiin."

Uskon, että persoonallisuus syntyy pitkälti sosiaalisena konstruktiona ja määräytyy muiden luoman viitekehyksen myötä. "Aito" kiinnostuneisuus jostain kuulostaa romanttiselta illuusiolta, joka antaa ymmärtää kiinnostuksen kohteiden olleen pitkälti ennalta määrättyjä.

Silti jotkut asiat olivat tärkeitä, ennen kuin kulttipersoona astui esiin ja siksi niitä asioita on hyvä vahvistaa uhrissa, jos vain siihen pystyy.

Mutta kaikilla uhreilla ei ole hyvän ja rakastavan sosiaalisen taustan luomia taitoja, harrastuksia tai oppimiskykyä, jotka olisivat jääneet kultin luoman kuplan taakse. Mitä vahvistaisimme heissä? Jos metodi koskee vain eliittiä, niin vielä vähemmän voimme puhua mistään "aidosta" kiinnostuneisuudesta joka on sysätty kultin tieltä syrjään.

Kultit tykkäävät esitellä niitä jäseniään, jotka "hylkäsivät kaikki hienot mahdollisuutensa" kultin asian vuoksi. Näiden ihmisten saaminen kultista pois ei ole mikään maata mullistava meriitti, koska heillä oli jo pääomaa joka rakoon.
Syväkurkku
Viestit: 468
Liittynyt: 06.04.2018 16:42

Re: Miten Jehovan todistajat onnistuvat saamaan mielesi hallintaansa?

Viesti Kirjoittaja Syväkurkku »

Harmus kirjoitti: 25.09.2020 21:57 Mutta kaikilla uhreilla ei ole hyvän ja rakastavan sosiaalisen taustan luomia taitoja, harrastuksia tai oppimiskykyä, jotka olisivat jääneet kultin luoman kuplan taakse. Mitä vahvistaisimme heissä?
Toi on tosi hyvä ja tärkeä kysymys. Samoin kuin se, miten päästä kultista ulos omin voimin, ilman välittäviä läheisiä.

Itse uskon, että jokaisella ihmisellä on asioita jotka kiinnostavat ja innostavat. Ne voivat olla mitä hyvänsä, eläinrakkaus, koirat, kissat, urheilu, kirjastossa käynti, elokuvat, musiikki, deittailu, kalastus, ihan mitä tahansa. Tai sitten se halu opiskella tai oppia jokin ammatti.

Kysymys on oikeasti vaikea. Hassanin kirjassa on asiasta kaksi lukua: Chapter 9 - How to help ja Chapter 10 - Unlocking the Mind Control. Asiaa noissa luvuissa on paljon ja lyhyt tiivistelmä kuulostaisi varmaan keittiöpsykologialta.

Mutta alla joitain lainauksia kirjasta:
It is vital to recognize that the only way to get people permanently out of destructive cults is to help them get back in touch with their real selves. This is your long-term objective. Only then can they start growing toward new personal goals that mean something to them. While keeping this long-term objective in mind, everyone concerned with helping a cult member should also focus attention on three short-term objectives: The first is building rapport and trust. Without trust, nothing you do will be effective. The second is gathering information about how the cult member thinks, feels, and views reality. The third is planting seeds of doubt about the cult and promoting a new perspective.
...
Show approval and respect for the person, their ideals, their talents, and their interests.
...
By staying in close contact with the cult member, and pooling information gathered by other family members and friends on the rescue team, you can create effective strategic messages. For example, a cult member tells an old friend that they really miss skiing, and that friend tells the other team members. The cult member’s family might then plan a family ski trip, and invite both the cult member and the friend. The cult member may think it is coincidental, or perhaps even spiritually destined. Even if the cult doesn’t allow them to go, the invitation will stir a strong desire within them.
...
Briefly, these are the three most basic keys to helping a cult member:
Key #1: Build rapport and trust.
Key #2: Use goal-oriented communication.
Key #3: Develop models of identity.
...
Key #4: Access the pre-cult (authentic) identity.
Key #5: Help the cult member to look at reality from many different perspectives.
Key #6: Sidestep the thought-stopping process by giving information in an indirect way.
Key #7: Help them visualize a happy future outside the cult.
Key #8: Offer the cult member concrete definitions of mind control and specific characteristics of a destructive cult.
...
The first model is who the person was before they joined—how they thought about themselves, the world, their relationships, their strengths and their weaknesses. This is the way they viewed all these aspects of their life. This information is best gathered from what they have written or have said to friends and relatives.
Hassanin kirja kannattaa näiltä osin lukea kokonaan. Siellä on mukana käytännön ohjeita sekä esimerkkejä.

Vaikea ongelma joka tapauksessa. Sen takia kulttien uhrien auttamiseen tarvittaisiin ihan oikeita psykologian ammattilaisia.

Tämä myös korostaa sitä, miten vaikeaa kultista on rämpiä ulos yksin. Hassanin menetelmissä usein on oletuksena, että uhrin ympärillä on välittäviä, kultin ulkopuolisia ihmisiä.
Viimeksi muokannut Syväkurkku, 26.09.2020 00:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
gola
Viestit: 13
Liittynyt: 12.01.2018 23:47

Re: Miten Jehovan todistajat onnistuvat saamaan mielesi hallintaansa?

Viesti Kirjoittaja gola »

Kiitos tästä kirjoituksesta!
Syväkurkku
Viestit: 468
Liittynyt: 06.04.2018 16:42

Re: Miten Jehovan todistajat onnistuvat saamaan mielesi hallintaansa?

Viesti Kirjoittaja Syväkurkku »

Uskonnot ja kultit ovat keskellä omaa evoluutiotaan. Mielenhallinnan menetelmät tarjoavat organisaation eloonjäämisen kannalta edun. Richard Dawkins on käsitellyt tätä kiehtovaa uskontojen evoluutiota kirjassaan The God Delusion.
Neurotieteilijä Bobby Azarian on kirjoittanut useisiin julkaisuihin, mm. Scientific American ja New York Times. Verkkojulkaisu RawStory julkaisi tämän kuun alussa häneltä yleistajuisen artikkelin A neuroscientist explains how religious fundamentalism hijacks the brain.

Artikkelin mukaan uskonnot toimivat parasiittien tai loisien tavoin. Ne alkavat elää isäntäeliön aivoissa ja muuttavat isäntäeliön käyttäytymistä. Käyttäytymisen muutos vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti isäntäeliön ja samalla parasiitin elinkelpoisuuteen. Uskonnoissa tapahtuu myös mutaatioita kuten kaikissa elävissä olioissa.

Lyhyt suomennos artikkelin johdannosta:
Kohtuullisessa määrin harjoitettuna, uskonnot tai hengelliset liikkeet voivat olla hyväksi henkilön elämälle ja henkiselle hyvinvoinnille. Mutta uskonnollinen fundamentalismi - joka viittaa uskonnollisen tekstin tai johtajan absoluuttiseen vaikutusvaltaan - ei ole koskaan hyväksi yksilölle. Tämä johtuu siitä, että fundamentalismi nujertaa henkilön kaiken loogisen päättelyn ja tieteelliset todisteet, jotka haastavat uskonnon kirjoitukset...

Fundamentalistiset ideologiat voidaan nähdä henkisinä parasiitteina. Parasiitti ei tavallisesti tapa isäntäoliota, koska se on kriittisesti riippuvainen tämän elämästä. Sen sijaan se ruokkii sitä ja muuttaa sen käyttäytymistä sellaiseksi, joka hyödyttää sen omaa olemassaoloa. Kun ymmärrämme miten fundamentalistiset ideologiat toimivat ja miten ne ovat edustettuina aivoissa käyttäen edellä olevaa analogiaa, voimme alkaa ymmärtää miten niitä vastaan voidaan rokottaa ja miten mielenmuokkaukselle altistettu henkilö voidaan kuntouttaa ideologisesta aivopesusta - eli henkilön alentuneesta kyvystä itsenäiseen, kriittiseen ajatteluun.
Jehovan todistajien keskuudessa ei sallita minkäänlaista itsenäistä, kriittistä ajattelua. Vartiotorni 1.4.1986 kirjoittaa:
Eriävien näkemysten opettaminen ei sovi tosi kristillisyyteen kuten Paavali osoittaa 1. Korinttolaiskirjeen 1:10:ssä...

Oliko tällainen ykseys määrä saavuttaa ja säilyttää siten, että kukin tutkii Raamattua toisistaan riippumattomana, tekee omat johtopäätöksensä ja opettaa sitten niitä? Ei lainkaan! Ykseyden saavuttamiseksi Jehova Jumala antoi Jeesuksen Kristuksen välityksellä ”jotkut apostoleiksi, – – jotkut evankelistoiksi, jotkut paimeniksi ja opettajiksi – – kunnes me kaikki pääsemme ykseyteen uskossa ja Jumalan Pojan täsmällisessä tuntemuksessa, täysikasvuisen miehen tasolle.” Sellaisten palvelijoiden avulla seurakunnan ykseys sekä opetuksessa että toiminnassa voisi tosiaan olla ja olisi mahdollista...

Jehovan todistajien yhteyteen hyväksyminen edellyttää sitä, että henkilö hyväksyy kaikki Raamatun tosi opetukset, myös ne raamatulliset käsitykset, joita vain Jehovan todistajat opettavat...

Jos joku kristitty (joka väittää uskovansa Jumalaan, Raamattuun ja Jeesukseen) edistäisi katumusta ilmaisematta vääriä opetuksia, saattaisi näiden raamatullisten esimerkkien mukaisesti olla tarpeellista erottaa hänet seurakunnasta.
Vartiotornin viesti on selvä: jos et suostu ajattelemaan täysin hallintoelimen opettamalla tavalla, sinut erotetaan (ja menetät kaikki ystäväsi ja sukulaisesi loppuelämäksi).

Artikkeli jatkaa kuvaamalla uskontojen leviämistapoja ja viittaa esimerkiksi Richard Dawkinsin kirjaan The Selfish Gene (tuli saman tien hankittua, Kindle-version hinta 11 dollaria...), jossa esimerkiksi meemien leviämistapa on kuvattuna.

Tavattoman mielenkiintoinen artikkeli, suosittelen. Artikkeli paljastaa myös avaintekijän mielenhallinnan purkamiseen: itsenäinen, krittinen ajattelu.
Vastaa Viestiin